Al het nieuws

Eerste onderhandelingsronde CêlaVíta -Sociaal plan en cao

Hierbij tref je een korte terugkoppeling van de ledenvergadering en de eerste onderhandelingsronde aan. In de bijlage tref je dezelfde brief aan met de logo's van de drie bonden.

Zoals afgelopen maandag 22 november is besloten tijdens de ledenraadpleging, hebben wij vandaag voor het eerst onderhandeld met jullie werkgever. Hierbij waren jullie kaderleden Jan, Henk en Jan Willem aanwezig. Wij hebben in deze eerste ronde een terugkoppeling gegeven over de uitkomst van de ledenraadplegingen.

Uitkomst ledenraadplegingen in het kort


  • Mandaat om te onderhandelen over een sociaal plan met vrijwillige vertrekregeling;
  • Mandaat om te onderhandelen over de verlenging van de cao met daarin een versobering van de ADV dagen en een passende loonontwikkeling;
  • Mandaat voor aanpassing van de inroostering

Onderhandeling


Tijdens de onderhandelingsbijeenkomst hebben we gekeken naar reële oplossingsrichtingen in het bovenstaande en wat hierbij de nodige obstakels kunnen zijn. Belangrijk onderdeel daarbij is hoe de huidige systematiek van werktijden, roosters en ADV in de praktijk in elkaar steekt. Dit zullen we nader onderzoeken. Daarnaast hebben we gekeken op welke wijze we een vrijwillige vertrekregeling kunnen en zouden willen inrichten en ook hoe om te gaan met eventuele gedwongen ontslagen. De onderhandelingen zijn in een goede en constructieve sfeer verlopen. We gaan ons de komende tijd oriënteren op de oplossingsrichtingen en wat we verwachten dat passend is.

Hoe en wanneer verder


Op woensdag 8 december 2021 gaan we verder onderhandelen. Wij verwachten dan dat er concrete voorstellen zullen volgen, die we aan jullie zullen voorleggen / met jullie gaan bespreken.

Vragen, opmerkingen of lid worden


Heb je vragen of opmerkingen, meld je dan bij één van de kaderleden. Ben jij (of je collega) nog geen lid, dan is nu het moment dat te worden. De noodzaak voor lidmaatschap nu spreekt voor zich!

Met vriendelijke groet,
Mede namens jullie kaderleden, Jan Zandbergen, Jan Willem van Boven en Henk van het Ende.

Mark Klunder                                    Wieze Kampen                       Mel Blonk
FNV Voedingsindustrie                     CNV Vakmensen                    RMU

Downloads