Al het nieuws

De pensioenen gaan veranderen bij Heineken, praat mee in de enquête

De pensioenen gaan veranderen. Lees verder waarom de pensioenregels worden veranderd en welke contractkeuzes dit met zich meebrengt. Alle (oud)- werknemers en gepensioneerden ontvangen een dezer dagen een enquête waaruit een voorkeur voor verschillende contracten kan worden afgeleid. Vul de enquête in.

Jullie pensioen gaat veranderen
In 2019 hebben vakbonden en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Binnenkort verschijnt eindelijk definitieve wetgeving. Vakbonden zijn, samen met Heineken en het pensioenfonds, een project gestart om voor jullie een nieuwe pensioenregeling te ontwerpen die voldoet aan alle nieuwe regels. Uiterlijk in 2027 moet de pensioenregeling zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Waarom nieuwe spelregels?
De huidige pensioenspelregels zijn niet meer goed passend bij deze tijd. Het is met die regels bijvoorbeeld lastig de pensioenen te verhogen. Ook passen ze niet meer bij deze moderne tijd waarin mensen vaker van baan veranderen. HIER vind je meer uitleg over het pensioenakkoord.

De nieuwe regels betekenen niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven hetzelfde: we blijven samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als je met pensioen gaat, blijf je je leven lang pensioen ontvangen. Je bouwt automatisch pensioen op door samen met Heineken premie te betalen.

Wat verandert?
De nieuwe pensioenspelregels worden in wetgeving uitgewerkt. Pensioen zal in ieder geval meer mee gaan bewegen met de beurzen. Gaat het goed met de economie, dan merk je dit eerder in je pensioenpot of uitkering. Aan de andere kant merk je dat als het minder goed gaat, pensioenen eerder verlaagd zullen worden. Pensioen wordt transparanter en meer persoonlijk. Je krijgt straks een pensioenpot waarvan je beter kunt zien hoeveel je op dat moment opbouwt en hoe hoog je pensioenuitkering dan is.

Welk contract wordt er gekozen?
De voorbereidingen om tot een nieuwe pensioenregeling te komen zijn gestart. Vakbonden en Heineken zijn in overleg om tot de beste pensioenregeling te komen. Eén van de onderwerpen waarover vakbonden en Heineken samen moeten besluiten, is over het soort pensioencontract dat wordt gekozen., is over het soort pensioencontract dat wordt gekozen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden, namelijk de zgn. ‘solidaire premieregeling’ en de zgn. ‘flexibele premieregeling’.

Vul de enquête in
Een dezer dagen ontvangen alle (oud-) werknemers en gepensioneerden van Heineken een enquête van het pensioenfonds. De enquête bestaat uit een aantal vragen en stellingen, waaruit een voorkeur voor een van beide contracten kan worden afgeleid. FNV en CNV Vakmensen hebben een duidelijke voorkeur voor het solidaire contract. Dit contract is de logische opvolger van de huidige middelloonregeling en voldoet het beste aan onze uitgangspunten van collectiviteit, solidariteit en zekerheid over een stabiel inkomen.

De komende jaren zal CNV Vakmensen je regelmatig informeren en over de ins en outs van de wijzigingen.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 34
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl