Cao-overleg Groothandel Groenten en Fruit van start

Onlangs is het overleg voor een nieuwe cao voor de medewerkers in een Groothandel in Groenten en Fruit van start gegaan. De vakbonden hebben hun voorstellen bij elkaar gevoegd tot één voorstellenbrief. Deze is als bijlage toegevoegd.

Voorstellenbrief

Het gebeurt vaker dat voorstellen van de vakbonden die bij een sector betrokken zijn tot één geheel worden samengevoegd. Dit houdt dus in dat de voorstellen op basis van de reacties van de leden van het CNV daarvan onderdeel zijn geworden.  In alle gevallen gaven de leden van de vakbonden aan dat de inkomensontwikkeling sterk is achtergebleven en dat juist daarop een reparatie moet plaatsvinden.

Maar er wordt veel meer geregeld in een cao en daar gaat de voorstellenbrief ook over. Denk aan wijziging van het generatiepact, stagevergoeding, afschaffing van de jeugdsalarissen, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, enz.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. Maar als je echt goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Ga naar de cao-pagina: Cao Groothandel in Groenten en Fruit | CNV 
Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga dan naar Mijn CNV  en pas jouw gegevens aan. 

Arie Kasper
Bestuurder CNV
M 06 1320 8402
a.kasper@cnv.nl 

Downloads