Cao-onderhandelingen van start

Het eerste cao-overleg tussen Farm Frites, FNV en CNV Vakmensen vond plaats op donderdag 1 september 2022. Tijdens dit overleg hebben Farm Frites en de vakbonden in een constructieve sfeer toegelicht hoe de partijen de cao-onderhandelingen ingaan, lang stil gestaan bij onze zorgen, een uitgebreide business update gekregen en de voorstellenbrieven van de vakbonden toegelicht. Lees hieronder daar meer over.

Business update

Hoe is de afgelopen periode geweest? Hoe gaat het nu met Farm Frites? En wat zijn de verwachtingen voor de (nabije) toekomst.

Helder is geworden dat de vraag naar jullie producten hoog is en dat er met de huidige capaciteit maximaal geleverd wordt. Naar verwachting zal dit jaar boven budget en boven volume worden geëindigd. Dat betekent alleen niet dat er ook per definitie (veel) winst wordt gemaakt.

Farm Frites heeft te kennen gegeven dat dit jaar een aantal verplichtingen en uitdagingen een wissel trekken op de eindcijfers. Zo moeten er leningen (vanwege Corona) en het uitstel van loonheffing worden (af)betaald, is de verwachting dat de aardappelopbrengst vanwege de droogte lager/slechter zal zijn en hebben veel klanten een afwachtende houding als het gaat om het aangaan van (langere) contracten. Dit alles zet druk op de prijzen.

De grootste uitdaging is het enorm oplopende bedrag dat Farm Frites steeds voor moet schieten om te kunnen produceren. Kosten van leveranciers, voorraden, productie, personeel en opslag moeten al betaald worden voordat een product geleverd is bij een klant en dus ruim voordat een klant uiteindelijk betaald. In verband met de stijgende productiekosten is het bedrag dat nodig is voor het produceren significant hoger dan voorheen, terwijl de inkomsten niet eerder binnen komen. Dit zet ook druk op het kunnen investeren in nieuwe machines. Iets dat juist voor het efficiënter en meer kunnen produceren juist zo belangrijk is.

Dit zijn alle uitdagingen waar we oog voor hebben, maar ook jullie als consument worden dagelijks met enorme prijsstijgingen geconfronteerd. We moeten met elkaar dus een balans gaan vinden.

 

Zorgen geuit

Er is uitgebreid stil gestaan bij de zorgen die bestaan over de motivatie en waardering van de werknemers binnen Farm Frites. Het feit dat de werkvloer zich niet serieus en gehoord voelt, is besproken met de directie. Een aantal signalen werden direct herkent/erkent en hun algemene reactie was om hier meer aandacht aan te besteden en acties op uit te gaan voeren. In een volgend overleg praten we verder door hoe we daar met elkaar concretere afspraken over kunnen maken.

 

Voorstellen

De vakbonden hebben hun voorstellenbrieven toegelicht en vragen vanuit Farm Frites beantwoord. Tijdens de volgende cao-onderhandelingen (19 oktober 2022) krijgen wij vanuit Farm Frites hun voorstellen verder uitgewerkt en een reactie op onze voorstellen.

 

Contact met de vakbond

Heel graag willen we meer in contact blijven met onze leden om van jullie te horen wat er speelt binnen Farm Frites en waarvan jij vindt dat de bonden zich daarvoor moeten inzetten. Ken je collega’s die nog geen lid zijn en die een stem hebben die gehoord mòet worden? Ga dan naar de website van CNV Vakmensen, maak je collega lid en ontvang zelf ook een leuk extraatje! Wist je trouwens al dat op onze website je het hele cao-traject kunt volgen en de mogelijkheid hebt om vragen en opmerkingen te plaatsen? 


Als jullie vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie de kaderleden of de vakbondsbestuurders benaderen.

Namens de onderhandelingsdelegatie van de vakbonden,

Jaap Oostdijk (kaderlid CNV Vakmensen) en Diana Kraan (vakbondsbestuurder CNV Vakmensen)

d.kraan@cnvvakmensen.nl