Betrek ook werkgelegenheid in de Stikstofdiscussie

CNV Vakmensen roept op om niet alleen naar de milieuaspecten van het stikstofbeleid te kijken, maar ook meer aandacht te hebben voor de sociaal economische aspecten, waaronder de gevolgen voor de werkgelegenheid

Beste leden,

Er is grote beroering in agrarisch Nederland en alles wat daarmee samenhangt over de ingrijpende stikstofplannen van het kabinet. Ongetwijfeld zal dit ook bij jullie op de werkvloer het gesprek van de dag zijn geweest. Weet dat we vanuit het CNV alle plannen nauwkeurig volgen. Juist ook met het oog op de gevolgen voor werknemers in de agrarische sector zelf en in aanverwante sectoren, zoals bijvoorbeeld de melkverwerking, het veevoer en in het vlees.

In de discussie over de stikstofaanpak gaat het eigenlijk alleen over de positie van de agrarische ondernemers, de boeren. Terwijl we weten dat een forse krimp van de veestapel zeker ook ingrijpende gevolgen kan hebben voor werknemers. Vorig jaar hebben we daar als CNV al onderzoek naar gedaan: CNV-analyse: inkrimping veestapel kost tot 30.000 banen - Al onze nieuwsberichten in een overzicht | CNV en ook landbouwuniversiteit Wageningen komt op zulke getallen uit. We willen de werkgelegenheidsconsequenties herhaald nadrukkelijker onder de aandacht van de politiek brengen. Wat de plannen precies gaan zijn is nu nog niet bekend. Daar zal het nog uitgebreid over gaan. Onze inzet is ieder geval dat er bij die uiteindelijke plannen een fatsoenlijke sociale paragraaf komt te zitten voor werknemers. Werknemers mogen hier niet de dupe van gaan worden.

Mede namens onze voorzitter, Piet Fortuin,

Wietze Kampen
Bestuurder 
CNV Vakmensen