Advies om niet te tekenen voor verslechteringen

Inmiddels begrijpen we dat het personeel van Crown van Gelder International is gevraagd om te tekenen voor verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Zoals eerder vermeld in onze vorige nieuwsbrief, is er een voorstel tot arbeidsvoorwaardenwijzigingen op tafel gelegd door jouw werkgever, waarbij naar verluidt overeenstemming is bereikt met de ondernemingsraad. We begrijpen dat dit nieuws zorgen kan baren en vragen kan oproepen over wat dit betekent voor jou en je collega's.

Als vakbond willen we benadrukken dat de goedkeuring van de ondernemingsraad niet betekent dat deze wijzigingen onmiddellijk van kracht zijn. Werknemers hebben nog steeds het recht om zelf te beslissen of ze akkoord gaan met deze voorgestelde veranderingen voordat ze daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Je werkgever heeft niet het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder rekening te houden met jouw belangen als werknemer. Indien jouw werkgever toch deze wijzigingen wil doorvoeren, moet er een grondige belangenafweging plaatsvinden. Dit betekent dat zowel jouw belang als werknemer als het belang van de werkgever worden meegewogen bij de beoordeling van de voorgestelde wijzigingen.

We willen benadrukken dat het uiterst belangrijk is om voorzichtig te zijn en geen handtekeningen te zetten onder de voorgestelde wijzigingen. Er zijn geruchten dat het niet akkoord gaan met de wijzigingen tot ontslag zou kunnen leiden, maar het is cruciaal om te begrijpen dat het weigeren te tekenen geen wettelijke basis vormt voor ontslag. Werknemers kunnen om die reden niet zomaar worden ontslagen.

Mocht je echter besluiten om de voorgestelde wijzigingen te aanvaarden door te tekenen, dan betekent dit dat je instemt met de nieuwe arbeidsvoorwaarden en dat je niet meer kunt terugkeren naar de oude voorwaarden.

Ons advies aan jou is om op dit moment geen overhaaste beslissingen te nemen en niets te tekenen totdat je alle aspecten van de voorgestelde wijzigingen volledig begrijpt en hebt nagedacht over hoe ze van invloed kunnen zijn op jouw arbeidssituatie.

We blijven het volgen en onderzoeken welke stappen wij kunnen nemen als vakbond.

Mocht je vragen hebben, bel of mail mij gerust. 

Mirjam van Leussen

vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

0628866597

m.vanleussen@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error