Al het nieuws

Voorgenomen verkoop thee-activiteiten Unilever

Onlangs is CNV Vakmensen door Unilever geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van Ekaterra, de BV waarin de thee-activiteiten zijn georganiseerd. We sturen je dit bericht omdat we, ook met het oog op het vervolg, willen checken in hoeverre leden van CNV Vakmensen hiermee te maken hebben/krijgen.
Melding volgens regels SER
We ontvingen de melding van Unilever in het kader van de SER-fusiegedragsregels en tevens vanwege de afspraken die over dergelijke zaken in de cao tussen Unilever en vakbonden zijn gemaakt.
We hebben kennis genomen van de melding.

Werk jij bij Ekaterra, laat het me weten
In ons ledenbestand zijn vakbondsleden onderverdeeld onder Unilever De Brug, Hive Wageningen, Ben & Jerry's Hellendoorn. Ben je lid van CNV Vakmensen en werkzaam voor Ekaterra, laat mij dat dan weten door me een mailtje te sturen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl
Op die manier word je steeds up-to-date gehouden van ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.

Binnenkort kwartaaloverleg met Unilever
Op 8 december a.s. voeren we kwartaaloverleg met Unilever. Dan zullen we zéker ook langer stil staan bij de verkoop van Ekaterra en de gevolgen daarvan voor de medewerkers.
Andere onderwerpen zijn wat ons betreft o.a. de maand van de vakbond (nadere invulling van de cao-afspraak) en de verlenging van de PAWW (reparatie WW/WGA, dat wat in de volksmond niet helemaal juist "het 3e WW-jaar" wordt genoemd). Ook zal er worden stil gestaan bij het werk dat is gedaan om de cao-tekst te moderniseren.
Heb jij onderwerpen die je aan bod zou willen laten komen, laat het me weten. Ook dat weer door mij een e-mail te sturen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Tenslotte, jouw contactpersonen bij Unilever, onze kaderleden
Misschien weet je het, wellicht ook niet. Vakbondswerk is werk dat je samen doet, zo ook bij Unilever. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met mij, maar het is nóg gemakkelijker om op een collega af te stappen.
Voor CNV Vakmensen zijn bij Unilever Natasja den Daas, Rob Menting en Peter de Boer de kaderleden waar je bij terecht kunt.
Je kunt ze bereiken via hun werk-emailadressen:
1. natasja-den.daas@unilever.com
2. rob.menting@unilever.com
3. peter-de.boer@unilever.com

Aletta Bulsink
onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 88
E  a.bulsink@cnvvakmensen.nl