Al het nieuws

Leden stemmen in met eindbod cao Unilever

Een kleine meerderheid (54%) van de leden van CNV Vakmensen heeft een stem uitgebracht vóór het eindbod voor de CAO Unilever. Ook leden van FNV stemden in. Hiermee is er nu sprake van een akkoord over de cao.
Niet juichend over eindbod
De uitkomst van de stemming over het eindbod is illustratief voor de manier waarop tegen het eindbod en de manier waarop dit tot stand is gekomen, wordt aangekeken.
Veel collega's die uiteindelijk voor het eindbod stemden, deden dat met de opmerking dat zij teleurgesteld zijn over het loonbod en de opstelling van Unilever met betrekking tot de pensioenregeling.
Dat herkennen we en dat was dan ook de reden dat we een heel moeizaam cao-traject hebben moeten afsluiten met (voor het tweede jaar op rij) een eindbod in plaats van een onderhandelingsresultaat.
Eerlijk gezegd vinden wij dat niet passen bij een bedrijf met de statuur van Unilever en we hopen dat er een volgende keer een inspirerender cao-overleg kan plaatsvinden met een uitkomst die we wél met een positief advies aan jullie kunnen voorleggen.

Nu er een akkoord is, nog maar eens de belangrijkste afspraken op een rij
1. De berekeningsmethodiek voor de pensioenregeling wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aangepast (als het bestuur van het pensioenfonds tenminste akkoord gaat). Hierdoor gaat Unilever fors minder premie betalen. Medewerkers betalen 1,5% pensioenpremie in plaats van 3%, gedurende (maximaal) 3 jaar.
Een studiegroep gaat aan de slag met de veranderingen in de pensioenregeling als gevolg van het pensioenakkoord.
2. Een bonus van 750 euro bruto (op fulltime basis) voor iedereen die in dienst was tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021.
3. Een loonsverhoging van 2% met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.
4. Een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2022.
5. Er komt een RVU-regeling voor medewerkers in ploegendienst in Hellendoorn.
6. De 80-90-100-regeling wordt ook beschikbaar gesteld voor medewerkers met een parttime dienstverband. Ook tijdelijk een langere periode waarin gebruik kan worden gemaakt van de regeling (7 jaar; tot en met 31 december 2025).
7. Er komt een tekst over rouwverlof in de cao, evenals het recht op onbereikbaarheid. De loopbaanscan en financiële scan worden voortgezet.

Help ons het volgende cao-overleg soepeler te laten verlopen
Alleen dankzij voldoende betrokken vakbondsleden kunnen we onze stem duidelijk laten klinken aan de onderhandelingstafel. Wij kunnen ons werk in jouw belang (en dat van je collega's) het beste doen als we goed door jou worden geïnformeerd, als we horen wat jíj belangrijk vindt en nog liever, als je met ons mee wilt denken over de vragen waar we ons voor zien gesteld.
Alleen samen kunnen we er iets moois van maken.

Tijdens dit cao-overleg is de samenstelling van onze delegatie veranderd. Ruud Poort ging uit dienst en verliet de delegatie. Hij werd opgevolgd door Rob Menting die samen met Natasja den Daas er steeds voor heeft gezorgd dat de stem van de medewerkers van Unilever voldoende aan bod kwam.

Het gaat uiteraard om kwaliteit, niet om kwantiteit maar de groep actieve meedenkers is klein. Dat maakt onze delegatie kwetsbaar. Daarom een dringende oproep om serieus na te denken over de manier waarop jij iets kunt bijdragen aan het vakbondswerk/aan jouw cao. Laat het me weten via a.bulsink@cnvvakmensen.nl. Je zit nergens aan vast; vrijblijvend informeren kan ook!

Mede namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen bij Unilever Natasja den Daas, Rob Menting

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 88
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl