STAND VAN ZAKEN CAO ONDERHANDELINGEN UCC

Zoals jullie weten zijn de onderhandelingen over jullie nieuwe cao gestart. 8 april hebben de bonden en UCC voor het eerst bij elkaar gezeten. Op 9 mei hebben we verder gepraat en op 5 juni is alweer het derde gesprek geweest.
Wat is er besproken?
In de gesprekken hebben we de verschillende voorstellen verder besproken. Op een aantal punten hebben we stappen gezet. Zo hebben we afspraken kunnen maken op het thema duurzame inzetbaarheid en de uitkomst van de werkgroepen. Ook hebben we goede afspraken kunnen maken om meer zekerheid te kunnen bieden aan de uitzendkrachten die werken bij UCC, de vakbondscontributie, de werkgeversbijdrage, het participatiebeleid en het afschaffen van de jeugdlonen.

Dit is een mooi begin. Maar we zijn er nog niet!

8 april was al duidelijk dat we wat loon betreft het verst uit elkaar liggen. We hadden de
hoop dat UCC na twee keer overleg met Londen met een beter voorstel zou komen. Helaas
zijn we op dit punt nog niet veel verder gekomen.

Hoe verder?
Het was duidelijk dat we er 5 juni niet uit zouden komen. UCC gaat opnieuw overleggen met Londen. We hebben daarom een nieuw overleg gepland op 3 juli. We hopen dat we dan met elkaar tot een nieuwe cao komen! Mocht je vragen hebben, neem dan vooral contact op met jouw vakbondsbestuurder.

Mede namens Hank Oomkes en Oege Okkema,

Marit Wagenmakers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 20 3085
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl