Al het nieuws

Leden stemmen in met cao-resultaat UCC

Op woensdag 17 juli hebben we het onderhandelingsresultaat aan jullie voorgelegd. Andere leden hebben hun stem laten horen per mail, zij konden niet op de 17e aanwezig zijn.

De uitslag is dat bijna iedereen vóór het resultaat heeft gestemd, waarmee het resultaat definitief is en de nieuwe cao een feit.

We hebben dus weer voor een jaar een nieuwe cao. Dit houdt niet in dat het werk gedaan is. De groep voor Duurzame Inzetbaarheid moeten we vorm gaan geven om volgende jaar hiervan de uitkomsten mee te kunnen nemen. We zullen jullie hier na de zomer verder over informeren.

Voor nu een goede vakantie!

CNV Vakmensen
Marit Wagenmakers, bestuurder / m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl
Hank Oomkes, bestuurder / h.oomkes@cnvvakmensen.nl