Wijziging locatie driekwartvergadering voor leden CNV Vakmensen

Zoals jullie eerder zijn geïnformeerd vinden er op 30 mei twee driekwartvergaderingen plaats. Gezien het feit dat de looneis van de vakbonden uiteen loopt hebben wij besloten om gescheiden ledenvergaderingen te houden. De driekwartvergaderingen van CNV Vakmensen zullen plaatsvinden in de grote vergaderzaal in de kantine.

Eindbod
Omdat de twee vakbonden verchillende loonseisen hebben neergelegd hebben wij besloten om gescheiden ledenvergaderingen te houden. Op deze manier kunnen wij elkaar de ruimte geven om goed in gesprek te gaan met onze leden.

Jullie werkgever heeft inmiddels ook een eindbod gestuurd, dit is als bijlage toegevoegd. Lees dit eindbod goed door, wij zullen het op 30 mei met elkaar bespreken en wij zullen jullie vragen hierover te stemmen. Indien dit eindbod wordt afgewezen kunnen de vakbonden overgaan tot het organiseren van acties. Het is daarom van groot belang dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn en hun stem laten horen. Het is alleen mogelijk om te stemmen wanneer je aanwezig bent bij één van de vergaderingen. 

Driekwartvergaderingen voor leden van CNV Vakmensen
Datum: 30 mei 2022

Tijden: 12:30 - 13.30 uur
            14:15 - 15.15 uur 
Locatie: Grote vergaderzaal in de kantine 


Mede namens kaderlid Sandro Bronkhorst

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl 

Downloads