Struik Foods - Stand van zaken cao-onderhandelingen 2022 en sociaal plan

Op vrijdag 25 maart hebben we met jullie werkgever onderhandeld over de cao en sociaal plan. Wat betreft de cao moesten we bij jullie werkgever aandringen om met cao-voorstellen te komen, omdat jullie werkgever dit twee gescheiden trajecten vond. Uiteindelijk zijn ze met de volgende voorstellen gekomen.

Cao-voorstellen werkgever

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar en twee maanden, van 1 februari 2022 tot 1 april 2023.

Loon

De werkelijke lonen worden per 1 februari 2022 met 3% verhoogd. Per 1 februari 2023 worden de werkelijke lonen met 0,5% verhoogd.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt in 2023 verhoogd met 0,25% punt naar 2,75%.

Pensioen

De pensioenpremie PGB wordt per 1 januari 2023 verhoogd met 0,5% punt naar 27,65%.

Ploegentoeslag

Artikel 8.3f zal niet worden gewijzigd. Hierdoor behouden de medewerkers van 58 jaar en ouder de hogere ploegendiensttoeslag. Wij hebben jullie werkgever gevraagd om de cao-voorstellen op een paar punten aan te scherpen. (looptijd, datum eindejaarsuitkering in 22 en loon) Hierover wordt in de volgende onderhandelingen verder gesproken.

Sociaal plan

Hier hebben wij natuurlijk het langst bij stilgestaan. Allereerst natuurlijk aangegeven dat de meeste mensen bij Struik Foods boos zijn en het erg onrechtvaardig vinden dat Struik Foods na 2 jaar moet sluiten. De ondernemingsraad krijgt als het goed is inzicht in de financiële cijfers, zodat zij met hun financiële deskundige (vanuit de Bonden voorgesteld) de nut en noodzaak van de sluiting kunnen vaststellen. Dat is voor de Bonden noodzakelijk om verder te onderhandelen.

Inzet Bonden

  • De keuze om in Oss, Raalte of Almelo te gaan werken moet op vrijwillige basis zijn.
  • Het sociaal plan geldt voor alle medewerkers. Transitievergoeding willen wij 2x factor van de wettelijke transitievergoeding. De wettelijke transitievergoeding is: 1/3 x gewerkte jaren bij Struik Foods x maandsalaris.
  • Behoud en uitbetalen van artikel 15.3b (unieke generatiepactregeling voor een groot deel van de Struik medewerkers om drie jaar voor de AOW-leeftijd korter te kunnen werken).

Jullie werkgever heeft aangegeven dat je niet verplicht wordt om in Oss, Raalte of Almelo te gaan werken. Wel is een belangrijke insteek van jullie werkgever om van werk naar werk te gaan. Over de overige punten gaan wij nog verder praten. Hoewel er een aantal openingen zijn geboden, zijn wij er nog lang niet.

Vervolg

Wij hebben nog 2 onderhandelingsronden gepland, namelijk op 7 april en op 21 april. Wij willen tussen 7 april en 21 april opnieuw ledenvergaderingen/medewerkersbijeenkomsten houden. Wij blijven benadrukken bij jullie werkgever dat de sluiting voor de medewerkers bij Struik Foods heftig is en dat dit ruimschoots gecompenseerd dient te worden. Dat is de boodschap die wij van jullie hebben meegekregen en waar wij ons hard voor gaan maken.
Mochten er in de tussentijd vragen zijn, bel of mail ons gerust of stel je vraag aan een van jouw collega’s van de kadergroep.

Lidmaatschap

Het is juist nu erg belangrijk om lid te worden of je collega’s lid te maken. Hoe meer leden hoe sterker wij staan! https://www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 1997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Mede namens,
Rene Kamphuis, onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Yvonne Muiser en Liza van Nuyzenburg, bestuurders FNV Voedingsindustrie alsmede onderhandelingsdelegatie en kadergroep FNV