Stand van zaken Sociaal Plan Struik

Beste mensen, Hieronder verslag van het overleg op dinsdag 26 april jl. Er zijn flinke stappen gezet om te komen tot een sociaal plan.
Wat is er besproken

Het belangrijkste is dat we een eerlijk plan willen voor iedereen. We hebben hierover naar verschillende mogelijkheden gekeken met betrekking tot de invulling van het sociaal plan. Welke methodiek kies je om tot een schadeloosstelling te komen voor de gehele populatie binnen Struik. Hieruit zijn opties naar voren gekomen die we verder moeten berekenen(schadeloosstelling, doorwerkbonus, tekengeld en juridische bijstand). De overgang naar eventueel Oss of Raalte. De teksten in het sociaal plan moeten juist geformuleerd worden ect.

11 mei verder praten

Er is afgesproken dat we 11 mei as verder gaan praten en hopen dan ook knopen door te hakken en is het de bedoeling om het resultaat de week erop voor te leggen aan de leden/werknemers.

Met vriendelijke groet,

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen
06-51601997
p.deridder@cnvvakmensen.nl