Zonder jou geen cao Smilde Ferbine

Deze zomer loopt jouw cao af. Dat betekent dat als er geen nieuwe cao komt je zelf met werkgever moet onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Dat gaat dus over jouw loon, vakantiedagen, geld voor scholing etc. Wil jij dat er een nieuwe cao komt? Doe dan mee, geef je mening, word lid of maak jouw collega's lid! We zoeken mensen die willen meedenken over de nieuwe cao. Dit geldt ook uitdrukkelijk voor uitzendkrachten! Bij de vorige cao-ronde deden heel erg weinig leden mee. Dat is zorgelijk omdat het voor een goede cao ontzettend belangrijk is dat je jouw stem laat horen. Doe je mee of laat je anderen voor je bepalen?
Cao wat is dat?
De cao regelt dus jouw arbeidsvoorwaarden. Dat zijn collectieve en individuele loonsverhogingen, vakantiedagen, etc. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, scholing, etc.
Zonder cao zou je dat zelf moeten uitonderhandelen elk jaar met jouw leidinggevende. Een cao is een contract tussen vakbonden en jouw werkgever. Jouw werkgever moet dat contract nakomen richting al zijn werknemers, dus ook mensen die niet lid zijn. 
De cao wordt voor jou afgesloten door vakbonden, in dit geval CNV en FNV. De vakbonden onderhandelen namens de leden van de vakbonden.
Waarover onderhandeld gaat worden, hangt af van jullie wensen. Aan de hand van jullie wensen en het beleid van de vakbonden wordt met werkgever het gesprek gezocht (onderhandelen).
Uit dit gesprek komt een resultaat; een compromis tussen wat werkgever wil en wat werknemers willen. Over dit resultaat mogen de leden van de vakbonden stemmen.

Op deze site kun je lezen waarom een vakbond belangrijk is: https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/wat-als-er-geen-vakbond-is

Wil jij invloed? Of wil je dat anderen voor jou bepalen?
Als vakbondslid mag je dus stemmen. Niet-leden mogen dat niet. Als vakbondslid mag je ook ideeën aandragen wat jij geregeld wilt hebben in de cao. Je kunt die ideeën naar mij mailen.

Is toekomst voor de cao bij Smilde?
De laatste onderhandelingsronde deden heel erg weinig leden mee. De leden die wel meededen wil ik nogmaals danken. Echter minder dan 10 leden hebben iets van zich laten horen. Dat is echt heel erg weinig. En dat moet echt meer worden willen we kunnen verantwoorden om deze cao namens CNV Vakmensen af te blijven sluiten.

Jij bepaalt de toekomst!
Degenen die lid zijn en degenen die nog geen lid zijn en het gaan worden, bepalen de toekomst van de cao. Dus laat je stem horen en mail mij jouw mening. Maar betrek ook jouw collega's hierbij. Een cao komt niet zomaar uit de lucht vallen, hiervoor moeten naast de mensen die bij de vakbond werken ook de leden iets doen. Mail deze nieuwsbrief naar jouw collega's!

De oproep is dus: doe mee en maak al jouw collega's lid!
Lid worden? Klik hier of kijk op: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Hulp en vragen
Vakbondsleden kunnen bellen of mailen als ze hulp nodig hebben of als ze vragen hebben. Ook kunnen vakbondsleden meepraten over de cao-voorstellen.
Wil jij meedenken, mail dan naar mij.

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 90
E:  r.mol@cnvvakmensen.nl

Deel deze nieuwsbrief met al jouw collega's!