Al het nieuws

Update cao onderhandelingen Saturn Petcare

Op 29 maart hebben wij voor de tweede keer onderhandeld over jouw cao. Hieronder een update. Deze informatie zal ook als bedrijfsmededeling met jullie worden gedeeld vandaag.

We hebben een plan van aanpak besproken voor de werkgroep rondom pensioen. Eind van het jaar loopt het huidige pensioencontract af. Dat betekent dat we voor die tijd een nieuwe overeenkomst afgesloten moeten hebben. Een werkgroep gaat daarmee aan de slag. Omdat niemand nu nog weet wat een nieuwe overeenkomst betekent aan kosten, zal de nieuwe looptijd van de cao een korte looptijd worden, namelijk 9 maanden tot en met eind december. Hierdoor kunnen we aan het einde van het jaar de nieuwe pensioen afspraken opnemen in de cao die dan ingaat op 1 januari 2023.

Verder hebben we gesproken over de inzet van de vakbonden, een paar zaken zijn al akkoord. Zoals onze wens om schaal 1 te schrappen uit de cao en het verduidelijken van een aantal zaken rondom de betaling van uitzendkrachten. Ook komt er een werkgroep, die zich de komende maanden gaat richten op: andere insteek van de RAB, Duurzame Inzetbaarheid en Mantelzorg. In de werkgroep wordt tevens bekeken hoe we de mensen van de werkvloer mee kunnen nemen in deze onderwerpen. Wat verder van belang is dat voor de groep werknemers van geboortejaar 1959 of vroeger, een aanbod komt voor een financieel planningsgesprek. Daarover volgt uiteraard later nadere informatie.

Waar we nog niet over uit zijn is alles wat met loon te maken heeft. Dit punt komt de volgende keer aan de orde. Op 28 april is er een vervolgoverleg, dit lukt niet eerder door agenda technische (en vakantie) redenen. 

Het wordt een puzzel om het beschikbare budget zo te verdelen dat de laagste inkomens hiervan het meeste profiteren, waarbij we alle andere werknemers ook op de een of andere manier willen compenseren.voor de gestegen brandstof- en energieprijzen.  Dit met in het achterhoofd dat het beschikbare budget beperkt zal zijn gelet op de huidige financiële situatie.

Op 28 april gaan de onderhandelingen verder, we houden jullie op de hoogte !

Mede namens Sander Rincker en Jan Willem van Boven
Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-50521057
E e.jonker@cnvvakmensen.nl

 

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error