Stem digitaal over cao onderhandelingsresultaat Aviko Rixona

CNV Vakmensen, FNV en VARO hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met Aviko Rixona over een nieuwe cao. Een resultaat waar jullie trots op kunnen zijn. Dit resultaat leggen wij aan jullie voor ter stemming. Dit gaat deze keer digitaal.
Na de gezamenlijke ledenvergadering op 11 augustus hebben CNV Vakmensen, FNV en VARO op 3 september weer om de tafel gezeten met jullie werkgever om te onderhandelen over een nieuwe cao. De vier onderwerpen die wij tijdens de laatste ledenvergadering hebben besproken, waren ook de belangrijkste onderwerpen tijdens het laatste cao overleg en heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderhandelingsresultaat dat in de bijlage is opgenomen. Hieronder in het kort de vier belangrijkste onderwerpen uit het onderhandelingsresultaat:

Looptijd
Een éénjarige cao, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Loonsverhoging
Per 1 januari 2020 stijgen de lonen en loonschalen met 3%. Dit is dus met terugwerkende kracht.
Winstuitkering
De jaarlijkse gegarandeerde uitkering van 3% in de cao blijft gehandhaafd en wordt niet ingeruild voor een budgetresultaat afhankelijke uitkering.
Karakter van de cao
De cao blijft een standaard cao en wordt niet aangepast naar een minimum cao.

Een korte toelichting op dit onderhandelingsresultaat
Het doel om een cao af te sluiten voor 2 jaar is helaas niet gelukt. Aviko Rixona kan nog niet zeggen hoe de resultaten van Aviko doorwerken op het budget van Aviko Rixona van 2021 en daarom zijn we tot een éénjarige cao gekomen.
Aviko Rixona beloont jullie inzet en de resultaten die gedurende 2020 zijn gerealiseerd door de loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht toe te kennen. Gezien de huidige tijd is een loonsverhoging van 3% een goede afspraak.
Naar aanleiding van de Great Place to Work enquête had Aviko Rixona voorgesteld om een budgetresultaat afhankelijke uitkering als vervanging van de jaarlijkse gegarandeerde 3% uitkering af te spreken. Dat het voorstel is ingetrokken en de huidige 3% uitkering is gehandhaafd, is een rechtstreeks resultaat van jullie feedback in de laatste ledenvergadering.
Jullie werkgever heeft de wens om het karakter van de cao om te zetten van een standaard cao naar een minimum cao. Afgesproken is dat Aviko Rixona de noodzaak van deze wijziging zal onderbouwen en dat we dit in de volgende cao onderhandelingen verder zullen bespreken.

Digitaal stemmen
Alles overziend zijn wij zeer tevreden met dit onderhandelingsresultaat en leggen wij dit daarom positief aan jullie voor. Uiteraard hebben de leden het laatste woord door hun stem uit te brengen. De vorige keer is dit via een ledenvergadering gebeurd, maar dit keer kunnen jullie digitaal stemmen vanwege de RIVM maatregelen die momenteel nog steeds van kracht zijn. Voor een toelichting of vragen over het onderhandelingsresultaat kunnen jullie contact opnemen met CNV kaderlid Ayhan Kayabasi of met mij. Jullie kunnen je stem uitbrengen tot en met woensdag 23 september. Wij hopen dat jullie net zo tevreden zijn als wij en dit ook laten merken in jullie stem.

Ook namens Ayhan,

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads