Stand van zaken cao onderhandelingen Aviko Rixona

Op 4 mei heeft cao overleg plaatsgevonden tussen Aviko Rixona en de vakbonden over een nieuwe cao per 1-1-2021. In de bijlage is een gezamenlijke nieuwsbrief van FNV, VARO en CNV Vakmensen opgenomen waarin een korte update wordt gegeven over de voortgang.
Mede namens CNV Vakmensen kaderlid Ayhan Kayabasi,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads