Al het nieuws

Stemming eindbod Refresco Bodegraven

Zoals besproken tijdens de ledenraadpleging afgelopen dinsdag 13 juli hebben wij besloten om het eindbod van jullie werkgever schriftelijk ter stemming voor te leggen aan de leden. Hiermee houden wij rekening met de huidige corona maatregelen en de recentelijk begonnen zomervakantie periode.

Stand van zaken
Tijdens de ledenraadplegingen heeft een aantal leden aangegeven dat zij teleurgesteld zijn in het eindbod van de werkgever en dat dit niet voldoet aan het mandaat. Wij hebben aangegeven wat een eindbod inhoudt en welke stappen er volgen als er niet wordt ingestemd met het eindbod. Als een meerderheid van de leden wel instemt met het eindbod, dan is er een akkoord en dus een nieuwe cao.

Zoals gezegd is een eindbod een eenzijdig voorstel waarover niet meer is te onderhandelen. Als jullie niet instemmen met het eindbod dan houdt dit in dat wij na de vakantie zogenaamde driekwart vergaderingen zullen houden.
Dit betekent dat wij ledenbijeenkomsten zullen organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij de leden vragen om in te stemmen met het stellen van een ultimatum. Als driekwart (75%) van de aanwezige leden hiermee instemt, dan stellen wij een ultimatum aan Refresco Bodegraven. Als Refresco niet tegemoet komt aan onze eisen in het ultimatum dan gaan wij acties, waaronder stakingen, organiseren.

Wij begrijpen jullie telleurstelling en respecteren de uitkomst van de stemming op voorhand en zullen daarna vervolg stappen ondernemen en jullie hierover informeren.
Wij hebben het eindbod nogmaals toegevoegd als bijlage.

Stem!
Lees het resultaat goed en breng op tijd je stem uit! Dat kan tot en met uiterlijk zondag         
1 augustus 2021. Digitaal stemmen kan hier.

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/voeding/cao-refresco-benelux
De nieuwsbrief vind je dan onderaan de pagina. Hierin staat de link naar de stemming.

Wij gaan er vanuit dat wij met deze stemperiode iedereen in de gelegenheid stellen om te stemmen in de vakantieperiode.Mede namens kaderleden,

Henk Jongsma
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-22 38 30 73
E  h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Downloads