Eindbod Refresco Bodegraven

Zoals bekend hebben wij woensdag 7 juli 2021 opnieuw onderhandeld met jullie werkgever. Hierbij waren de kaderleden aanwezig. We hebben stappen gemaakt maar tot een onderhandelingsresultaat is het niet gekomen.

Uitnodiging ledenraadpleging Refresco dinsdag 13 juli 2021
Jullie werkgever heeft uiteindelijk een eindbod gedaan. Het eindbod voldoet niet aan het door jullie gegeven mandaat. Dit eindbod willen wij met jullie bespreken en toelichten.
Hiervoor organiseren wij aanstaande dinsdag 13 juli 2021 ledenraadplegingen in de volgende sessies:

  • Sessie 1         13.45 tot 14.15 uur
  • Sessie 2         14.15 tot 14.45 uur
  • Sessie 3         15.15 tot 15.45 uur
  • Sessie 4         15.45 tot 16.15 uur

Locatie kantine Refresco Bodegraven
We houden de ledenraadpleging op jullie uitdrukkelijke verzoek in de kantine op de locatie. Dit zal corona-proof plaatsvinden. Dus stem onderling in de ploegen af wie wanneer komt. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 25 leden per sessie.

Het eindbod van jullie werkgever hebben wij als bijlage toegevoegd.

Hierbij twee opmerkingen die wij jullie werkgever hebben meegegeven:

  • Jullie zien de bedrijfs-cao Refresco Bodegraven als minimum uitgangspunt voor de vervolggesprekken. Daarbij houden jullie vast aan de toezegging in 2013 voor dispensatie dan wel ontheffing van de cao Dranken,
  • Wij hebben jullie werkgever aangegeven te kijken naar de looptijd tot 31 december 2021. Dit omdat we na afronding van deze onderhandelingen vrijwel zeker direct weer moeten gaan onderhandelen.

Mede namens kaderleden,

Henk Jongsma
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-22 38 30 73
h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Downloads