Al het nieuws

Cao-voorstellen Refresco Benelux

Op 3 februari start het overleg over de cao van uw locatie in Bodegraven. Samen met onze leden hebben wij op 22 januari onze voorstellen vastgesteld.

De CNV-voorstellen luiden
Looptijd
CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van 1 jaar, van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

Loonsverhoging
CNV Vakmensen stelt voor om de feitelijke salarissen, de salarisschalen, de vloer in de vakantietoeslag en de persoonlijke toeslagen te verhogen met 5% per 1 januari 2020.

Variabele beloning (artikel 9 A lid 3)
CNV Vakmensen stelt voor om alsnog een uitkering te verlenen over het jaar 2019. CNV Vakmensen wil graag met u overleggen over hoe de inspanningen van de werknemers in te toekomst kan leiden tot een uitkering, ook als het budget niet wordt gehaald.

Pensioen
CNV Vakmensen stelt voor om de compensatie voor de pensioenen op dezelfde manier te berekenen als over 2019 en de uitkomst van die berekening aan de werknemers te betalen.

Opleiding en stage
CNV Vakmensen hoort graag hoe uw huidige opleidingsbeleid in de praktijk werkt.
CNV Vakmensen stelt voor dat aanvragen voor een opleiding altijd en volledig worden gehonoreerd. Daarbij stellen we voor dat u bij opleidingen die voor het werk noodzakelijk zijn, de benodigde tijd doorbetaalt en de kosten vergoedt.

CNV Vakmensen stelt een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor van 750 euro per persoon per jaar, dat opgespaard kan worden.

CNV Vakmensen verneemt graag van u hoe u invulling geeft aan stages.

CNV Vakmensen verneemt graag van u hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn geplaatst bij uw bedrijf in Bodegraven. CNV Vakmensen stelt voor om nog eens 2 mensen uit deze doelgroep te plaatsen in 2020.

Flex en zekerheid
CNV Vakmensen wil graag met u verder spreken over hoe uitzendkrachten die vaker en langer bij u werken, in vaste dienst geplaatst kunnen worden.

Ploegendiensten, gezondheid, impact op privé en overwerk
Wij begrijpen dat er regelmatig vanuit ploegendiensten wordt overgewerkt. CNV Vakmensen stelt voor om het overwerk zo veel mogelijk terug te dringen. Dat kan door eerder over te gaan naar bijvoorbeeld de 5-ploegendienst. CNV Vakmensen stelt voor om de 4-ploegendienst niet meer te gebruiken en uit de cao te halen. Voor de leden is dan bespreekbaar om nog eens te kijken naar de toeslag in de 5-ploegendienst.

CNV Vakmensen stelt voor dat een werknemer niet vaker dan 2 x per kalenderjaar hoeft te wisselen van ploegendienst.

Standaardafspraken
CNV Vakmensen stelt voor om alle overige cao-afspraken te verlengen. Daar hoort in elk geval bij:

  • Werkgeversbijdrage;
  • Fiscaalvriendelijke verrekening vakbondscontributie;
  • Tegemoetkoming vakbondscontributie;
  • Werkgever verhaalt de gedifferentieerde WGA-premie niet op de werknemer.
Tenslotte hebben wij u enkele knelpunten over de 58+ regeling aangegeven. Wij verzoeken u tijdens ons eerste overleg antwoord te geven

Roel van Riezen,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 34
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl