Update cao Nestlé

Zoals ik eerder berichtte hebben de leden van CNV Vakmensen in meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao's bij Nestlé. Bij FNV was de uitslag juist negatief. Op basis hiervan hebben er nog gesprekken met Nestlé plaatsgevonden. Graag informeer ik jou hierover.

Geen wijzigingen in onderhandelingsresultaat

Nestlé wilde graag nog met FNV en CNV in gesprek om de gevolgen van de uitslag van de ledenraadplegingen van FNV en CNV nader te bespreken. CNV Vakmensen stond uiteraard positief tegenover zo'n gesprek. Doel was om te bekijken of er een mogelijkheid bestond om de FNV alsnog te kunnen laten aansluiten bij het genoemde onderhandelingsresultaat. 

Er hebben in de afgelopen weken twee indringende gesprekken tussen Nestlé en de vakorganisaties plaatsgevonden. De FNV heeft hierin ingezet op een verbetering van de loonparagraaf: óf door een structurele verhoging én/óf door een significante eenmalige uitkering. Een aanvullende afspraak zou voor FNV reden kunnen zijn om dit opnieuw aan de leden voor te leggen. Nestlé heeft zich hierover beraden en de uiteindelijke conclusie getrokken dat zij hiertoe geen (financiële) ruimte ziet/heeft en houdt het onderhandelingsresultaat daarmee ongewijzigd. 

Situatie nu

Omdat het onderhandelingsresultaat ongewijzigd blijft, heeft FNV op basis hiervan vastgesteld dat er geen aanleiding is om het onderhandelingsresultaat opnieuw aan de leden voor te leggen. Daarmee is er defintief geen deal met FNV en gaat de collega-vakbond hierover in overleg met haar leden.

Omdat onze leden al in meerderheid hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, ligt er al wel een akkoord tussen Nestlé en CNV Vakmensen over een nieuwe cao. Nestlé gaat op basis hiervan nu uitvoering geven aan de afspraken in het onderhandelingsresultaat. 

Reageren, contact en vragen stellen

Op de cao-pagina kun je reageren en je vragen stellen en al het nieuws over de cao na te lezen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error