Onderhandelingsresultaat cao's Nestlé

Vorige week woensdag 19 april hebben vakorganisaties en Nestlé een resultaat bereikt voor de cao's bij Nestlé. Het is nu aan de leden van CNV Vakmensen om te stemmen over het behaalde onderhandelingsresultaat.

Cao I

Vakbonden en Nestlé waren het snel met elkaar eens, dat de loonsverhoging bij deze onderhandelingen het belangrijkste onderwerp is waarover gesproken moest worden. Welke afspraken hebben wij weten te maken voor wat betreft de loonsverhoging?    

Voor cao I hebben we de volgende afspraken gemaakt voor wat betreft de loonsverhoging:
  • De loonsverhoging bestaat uit een nominale verhoging en uit een procentuele verhoging.
  • De procentuele verhoging wordt ook berekend over de nominale verhoging.
  • Een structurele verhoging op basis van fulltime dienstverband van EUR 175 per maand en 3% per 1 april 2023.
Doordat wij een afspraak hebben gemaakt over een nominale verhoging en een procentuele verhoging, betekent dit dat de totale loonsverhoging voor elke loonschaal en trede procentueel verschillend is. Gemiddeld betekent het dat de lonen in cao I met 8,5% verhoogd worden! Dit is meer dan wat er momenteel gemiddeld in Nederland op jaarbasis wordt afgesproken in cao's.

Wil jij weten hoe de verhoging voor jouw loonschaal en trede uitwerkt? Kijk dan in de bijlage “Uitwerking loonsverhoging”, daar vind je terug wat de gevolgen van de loonsverhoging zijn. 

Cao HP

Voor cao HP hebben we de volgende afspraken gemaakt voor wat betreft de loonsverhoging:
  • De loonsverhoging voor HP 6 en 7 is gelijk aan de afspraken over de loonsverhoging in cao I. Dus een structurele nominale verhoging en een structurele procentuele verhoging.
  • Voor HP 5 is het budget voor Pay for Performance vastgesteld op 6,5%. De verhoging wordt toegepast per 1 april 2023, waarbij een minimum geldt van 185 euro per maand.
  • Voor HP 1 t/m 4 is het budget voor Pay for Performance vastgesteld op 6%. De verhoging wordt toegepast per 1 april 2023, waarbij een minimum geldt van 185 euro per maand.

Andere afspraken

Naast de afspraken over de loonsverhogingen, hebben we afgesproken om de RVU-regeling te verlengen en dat we in de looptijd van de nieuwe cao in periodieke overleggen verder zullen praten over het verbeteren van een aantal kwalitatieve onderwerpen. Bovendien gaan we de tekst van de cao moderniseren.

Voor de complete tekst met alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat verwijs ik je graag naar de bijlage. 

Stemmen over onderhandelingsresultaat

CNV Vakmensen is positief over het resultaat. Maar het woord is nu aan jou om je uit te spreken over het bereikte onderhandelingsresultaat. Leden ontvangen na deze nieuwsbrief een apart bericht met de stemming. Je kan stemmen tot en met 7 mei 2023.

Reageren, contact en vragen stellen

Op de cao-pagina kun je reageren en je vragen stellen en is al het nieuws over de cao na te lezen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren. Ik lees graag jouw reactie! Of laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error