Tweede ronde cao Margarine zeer teleurstellend

Tijdens de tweede onderhandelingsronde hebben de werkgevers een reactie gegeven op onze volledige voorstellenbrieven. Op veel zaken werd er, zoals verwacht, nee gezegd en is er slechts een matige loonsverhoging geboden. Bonden zijn teleurgesteld.

De werkgevers wilden slechts op een beperkt aantal voorstellen een inhoudelijke tegenvoorstel doen. De andere voorstellen werden afgewezen.

De afgewezen punten met argumenten van de werkgevers:

  • RVU (eerder stoppen met werken): niet mogelijk, kunnen de vacatures niet opvullen, alleen in zeer uitzonderlijke gevallen als maatwerk (geen recht, wel een gunst).
  • Automatische prijscompensatie (APC): weten niet met welke loonsverhogingen we moeten rekenen en kan niet vanwege hoge grond- en brandstoffenprijzen.
  • 100 euro loonsverhoging boven APC: te grote stijging van de loonkosten.
  • Geen aanvulling van partnerverlof bij geboorte en daarna: houden ons aan de wet, is kostenverhogend en mensen gaan dan verlof opnemen wat nog meer druk op de bezetting geeft.
  • Thuiswerkvergoeding: wordt weinig thuis gewerkt, soms wordt het vergoed afhankelijk van situatie (geen recht, wel gunst).
  • Uitzendkrachten alle rechten toekennen: verwijzen naar Uitzendcao waardoor uitzendkrachten een jaar moeten werken voordat ze pensioen opbouwen en een aantal zaken mislopen.

Ook de andere punten uit voorstellenbrief van de bonden hebben de werkgevers afgewezen.

Punten waarop de werkgevers wel een voorstel hebben gedaan:

  • Looptijd van de cao 1 jaar.
  • Loonsverhoging begin van het contract van 2.5% en een éénmalige uitkering van 250 euro bruto (deze is dan niet voor uitzendkrachten).
  • Voortzetting van de vitaliteitsregeling voor alle bedrijven.
  • Structureel werk is vast werk. We nemen al uitzendkrachten aan als ze een plek opvullen dat structureel werk is. We hebben een kleine flexibele schil van uitzendkrachten.

Alles bij elkaar bekeken is dit zeer ondermaats. CNV Vakmensen en FNV willen dat deze cao een kwaliteitsslag maakt, maar zien hier geen vooruitgang in. Er zijn geen wezenlijke verbeteringen op het gebied van vervroegd uittreden en voor jonge ouders. Geen fatsoenlijke loonsverhoging met koopkrachtverbetering en uitzendkrachten krijgen minder dan de vaste werknemers. Wij vragen ons af of er daadwerkelijk contracten worden aangeboden aan uitzendkrachten na 9 maanden (zoals er in de cao staat). Willen jullie ons mailen of via de kaderleden laten weten hoe het in de praktijk gaat?

Kortom, het verschil tussen werkgevers en bonden is groot. En misschien wel te groot om te kunnen overbruggen.

Wat vind jij ervan?

Laat het ons weten via de cao-pagina via kaderleden of via mail.

Namens de onderhandelingsdelegatie Meinie de Vries, kaderlid bij Vandemoortele,

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl 

Deel jouw reactie met ons

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error