Al het nieuws

Stem over de cao Margarine en Spijsvetten

Op woensdag 2 februari 2022 is er overleg geweest over de cao Margarine en Spijsvetten met de werkgevers. We hebben indringend gesproken over de toekomst van de cao.

In de afgelopen maanden zijn er ledenvergaderingen in de bedrijven geweest over de toekomst van de cao. Er is gesproken over de mogelijkheid van een cao per bedrijf.  Ook hebben wij een strategische analyse gemaakt over de toekomst van de “vereniging cao” voor een vijftal bedrijven. De uitkomst van deze verkenning is dat het beter is om over te stappen naar afzonderlijke bedrijfscao’s. Werkgevers zeggen unaniem geen aparte cao’s per bedrijf te willen. Zij hechten veel waarde aan de bedrijfstak(= vereniging) cao en werken dus niet mee aan bedrijfscao’s.

Vakbonden hebben verteld dat de vereniging cao dan wel moet voldoen aan een aantal voorwaarden. In de afgelopen jaren hebben we van onze leden gehoord dat zij de loonsverhogingen maar matig vonden. Jullie hebben wel ingestemd met het resultaat maar er is een gevoel dat jullie achterblijven met de inflatie. Er is bijna geen koopkrachtontwikkeling. Ook zijn er op aantal onderwerpen inhaalslagen nodig zoals eerder stoppen met werken, duurzaam inzetbaarheid, ed.. Daarom willen we in deze cao  een kwaliteitsslag maken. Dit hebben we de werkgevers ook verteld. We gaan dus nog een keer de cao-onderhandelingen in voor een landelijke vereniging cao met een duidelijke bovengenoemde boodschap aan jullie werkgevers.

We willen benadrukken dat onze voorkeur om uiteindelijk naar bedrijfscao’s over te gaan niet van de baan is. We zullen dit op de agenda blijven houden.

In de bijlage zien jullie de concept voorstellenbrief voor de vereniging cao. De voorstellenbrief is gebaseerd op de onderwerpen die geïnventariseerd zijn tijdens de ledenvergaderingen en het beleid van de bonden. We leggen deze ter stemming voor aan jullie. Mochten jullie nog punten hebben om in de voorstellenbrief op te nemen, mail deze naar de bestuurder van je eigen vakbond.

De volgende onderhandelingsdatum is op 8 maart. We hebben afgesproken dat we de definitieve voorstellenbrief op 1 maart naar de werkgevers toesturen.

Leden worden gevraagd om hun stem uiterlijk vrijdag 25 februari uit te brengen via deze link.
Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je de enquête vinden op de cao pagina. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en type Margarine in het cao zoekveld. Klik vervolgens op de digitale versie van deze nieuwsbrief; daarin staat de link om te stemmen.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie die opsturen naar:

Nurettin Altundal                                                        Jacqueline Kraan

Bestuurder FNV                                                          bestuurder CNV Vakmensen

Nurettin.Altundal@fnv.nl                                            j.kraan@cnvvakmensen.nl

 

Bijlage: concept cao-voorstellen

Downloads