Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Margarine en Spijsvet

De lonen in de Margarine- en spijsvettenindustrie gaan er totaal in anderhalf jaar met 4,5% op vooruit. Dit is een van de afspraken in het onderhandelingsresultaat die eindelijk op 6 november 2019 is overeengekomen. Hiervoor zijn namelijk sinds eind maart zes onderhandelingsdata voor nodig geweest.

                                               KLIK HIER OM TE STEMMEN
Je kunt tot 28 november 2019 jouw mening over het onderhandelingsresultaat aan ons doorgeven. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan heb je ook de mogelijkheid om digitaal te stemmen, ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/voeding/ Hierin staat de link naar de stemming. 

De afspraken op hoofdlijnen zijn:

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 mei 2019 tot en met 31 oktober 2020.

Loon
Er is een loonsverhoging van 2,7% ingaande met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2019 afgesproken. Daarbij komt nog een loonsverhoging van 0,3% per 1 januari 2020 en 1,5% per
1 mei 2020. Werkgevers zullen geen werknemersbijdrage inhouden van de WGA-premie.

Duurzame Inzetbaarheid / Pilot Vitaliteitsregeling voor grotere bedrijven
Voor ploegenmedewerkers met nachtdiensten, werkzaam in bedrijven met meer dan
50 werknemers (Remia en Vandemoortele), komt er de mogelijkheid om vanaf 59,5-jarige leeftijd 80% te werken, met 90% loon en 100% pensioenopbouw. Hierbij staat tegenover, dat bij de gebruikmaking van deze regeling, de extra leeftijdsdagen en extra vrije uren voor oudere werknemers komen te vervallen. De leeftijd om niet meer verplicht in de nachtdienst te werken wordt in deze pilot voor deze twee bedrijven opgeschoven naar 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd.
Bovenstaande afspraken gelden voor een periode van 18 maanden, gerekend vanaf
1 maart 2020. Voor het einde van deze periode zal deze regeling worden geëvalueerd.
Alle bovenstaande afspraken gelden niet voor bedrijven met minder dan 50 werknemers, te weten Ten Kate, Levo en Sonac. Daar blijft alles hetzelfde.

Persoonlijke Ontwikkeling 
De mogelijkheid blijft bestaan dat op verzoek van de werknemer hij/zij maximaal 1500 euro kan besteden aan cursussen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit hoeft niks met je werk te maken. Ook kun je het bedrag besteden aan een loopbaanscan.  

Jouw mening
Gezien het feit dat de afgesproken loonsverhoging voor anderhalf jaar marktconform is, dat er een begin is gemaakt voor een bepaalde groep met het afspreken van een 80-90-100-regeling en de scholingsafspraak blijft bestaan, vinden wij het uiteindelijk een acceptabel resultaat.
De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat vind je onder “downloads”.

Leo Bons
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 92
E: l.bons@cnvvakmensen.nl

“Stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw”. Teken de petitie op https://geenpensioenskortingen.petities.nl/Downloads