Al het nieuws

Eindbod cao Margarine- en spijsvettenindustrie

Het is niet gelukt om met de werkgevers overeenstemming te bereiken over een nieuwe CAO per 1-11-2020. In het 2e gesprek bleek dat de werkgevers niet bereid waren om betere afspraken te maken. In de bijlage treffen jullie het eindbod van de werkgevers aan.

In grote lijnen bieden de werkgevers het volgende:
-Looptijd van 1 november t/m 31 jan 2022 (15 maanden)
-1.5% loonsverhoging per 1-11-2020 en 0.5% per 1-5-2021
-Gedifferentieerde WGA premie wordt boven de 1.25% voor 50% op medewerkers verhaald.
-Stijging van 4% premie bij pensioenfonds wordt voor 1% bekostigd, waarbij werkgevers 0.5% betalen en de medewerkers de andere 0.5% zullen betalen. De andere 3% zal bekostigd worden door een tijdelijke verlaging van het opbouwpercentage.
-Werkgevers zullen de handreiking en checklist ‘rouw op het werk’ verstrekken aan leidinggevenden.

Wij zijn van mening dat er betere afspraken gemaakt kunnen worden. Helemaal wanneer werkgevers niet bereid zijn om af te spreken dat werknemers die dat willen gebruik kunnen maken van de bedrijfs AOW, al was het maar 1 jaar voor de AOW leeftijd van de werknemer

Graag hoor ik vóór vrijdag 4 december wat jullie van dit eindbod vinden. Je kunt hieronder je stem uitbrengen.

Rick Pellis                                                            Ron Vos
Bestuurder CNV Vakmensen                              Bestuurder FNV Voedingsindustrie

Downloads