Al het nieuws

Eindbod cao Margarine en Spijsvetindustrie, een kapotte grammofoonplaat

Afgelopen week kwamen we voor de derde keer bij elkaar voor de cao-onderhandelingen. We hadden gehoopt dat werkgevers deze dag wel bereid waren om te praten over het maken van afspraken die recht doen aan jullie en de bedrijven een aantrekkelijke werkgever maken. Dus afspraken over werkdruk, (duurzame) inzetbaarheid voor iedereen, betere afspraken voor (het aannemen van) uitzendkrachten en een loonsverhoging die op zijn minst jullie je koopkracht laat behouden. Helaas leek het wel alsof we tegen dovenmansoren aan het praten waren.

Op veel van onze argumenten en voorbeelden uit de bedrijven werd aangegeven, dat ze hoorden wat we zeggen, maar we gaan er niets mee doen of het is niet waar. Dus nee, nee, nee op alle voorstellen. Alsof je naar een kapotte grammofoonplaat zit te luisteren.

Op de vraag waar we dan wel over kunnen praten was het antwoord: primair loon. Dat is voor de bonden niet voldoende. Jullie hebben tijdens de ledenraadplegingen duidelijk aangegeven, dat het nu ook tijd is om onder andere afspraken te maken over jullie werkdruk, je inzetbaarheid naar de toekomst (denk aan RVU) en andere kwaliteitsafspraken. Als vervolgens ook het maximale loonbod ver verwijderd is van wat de bonden vragen en geen enkele compensatie geeft voor alle nee’s die we krijgen, houdt het onderhandelen op. Werkgevers leggen, wederom, een eindbod op tafel. 

Wat wordt er concreet geboden:

  • Looptijd cao 14 maanden (1 februari 2022 tot 1 april 2023).
  • Loonsverhoging van 3,5% met terugwerkende kracht per 1 februari 2022. Dit is omgerekend 3% op jaarbasis.
  • Eenmalige uitkering van € 250,- bruto zodra cao rond is.
  • Vitaliteitsregeling ongewijzigd voortzetten. Dus alleen voor 3-ploegen met nachtdiensten en alleen bij bedrijven met meer dan 50 medewerkers.

Voor de volledige tekst van het eindbod verwijs ik je naar de bijlage. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gezegd, is dit zeer ondermaats en wij leggen het eindbod dan ook negatief aan jullie voor. Het woord is nu aan jullie. 

Stemmen

Het is aan een ieder van jullie om te beoordelen of je het eindbod voldoende of onvoldoende vindt en dus voor of tegen stemt. Je bent altijd vrij om je te onthouden van stemming (=neutraal/geen mening), maar geeft dit dan wel door zodat we weten wat jullie mening is.

Indien de meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor het eindbod is, zullen we over gaan tot tekenen van de cao en gaat deze met terugwerkende kracht per 1 februari 2022 met alles wat in het eindbod staat in. Als je tegen stemt, vraag ik je hierbij direct of je bereid bent om actie te voeren (met in het uiterste geval een staking) voor een beter bod. Wil je geen actie voeren, overweeg dan goed wat je stemt.

Stemt de meerderheid tegen het eindbod en is een groot deel voor het voeren van actie, dan zullen we ledenvergaderingen organiseren. We moeten dan met elkaar bespreken hoe en wanneer we actie gaan voeren. Mocht de uitkomst zijn dat jullie geen actie willen voeren, zal er geen cao afgesloten worden en blijven de cao-afspraken zoals voor 1 februari 2022 gelden. In sommige gevallen zien we dat werkgevers het eindbod dan eenzijdig alsnog toepassen. Opnieuw aan tafel komen voor een nieuwe cao wordt dan erg lastig.

Breng uiterlijk 9 mei 2022 hier je stem uit of stuur een e-mail onder vermelding van je lidmaatschapsnummer naar j.kraan@cnvvakmensen.nl. Roep je collega’s die lid zijn op om ook te stemmen en vraag je collega’s die nog geen lid zijn dit te worden en ook mee te stemmen. Hoe meer leden en dus stemmen we hebben, hoe sterker we staan om dit eindbod aan te pakken en een beter bod te eisen.

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan Margarine in de zoekbalk. Op deze site kun je ook je stem uitbrengen. Klik vervolgens op de digitale versie van deze nieuwsbrief en daarin staat de link om te stemmen.

Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, stel die gerust.

Namens de onderhandelingsdelegatie, Meinie de Vries, kaderlid Vandemoortele

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads