Al het nieuws

Uitslag stemming over onderhandelingsresultaat nieuwe cao LW/M

Leden van CNV Vakmensen en FNV hebben tijdens de ledenraadplegingen kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat. De grote meerderheid heeft tegen gestemd en is dus niet akkoord. Lees verder hoe het vervolg eruit zal zien.
Uitslag stemming
Op maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17 en maandag 22 november hebben de fysieke en digitale ledenraadplegingen plaatsgevonden. De CNV en FNV leden konden tijdens deze ledenraadplegingen of via de mail hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Wij bedanken degenen die aanwezig zijn geweest en hun stem hebben uitgebracht. De vakbondsbestuurders van CNV Vakmensen en FNV vertegenwoordigen de leden. Hoe meer leden aangeven hoe ze erover denken, hoe sterker wij aan de onderhandelingstafel zijn.

De grote meerderheid vindt dat dit onderhandelingsresultaat niet acceptabel is en gaat dus niet akkoord met een nieuwe cao. De vakbonden hebben de uitslag van de stemming inmiddels gedeeld met LW/M.

Wat zijn de grootste bezwaren?
De leden zijn het voornamelijk niet eens met de volgende punten:
  • De loonsverhoging van 1,6% per 1-7-2021 en 1,6% per 1-6-2022 is te laag. De inflatie is op dit moment hoger, waardoor jullie er op achteruit gaan in koopkracht.
  • De mogelijkheid dat er wel frites geproduceerd kan worden tijdens Kerst en Nieuwjaarsdag. Jullie verwachten dat er dan minder collega's in de ploeg tegelijk vrij kunnen krijgen met Kerst en Nieuwjaarsdag ten opzichte van de huidige situatie.
  • Geen mogelijkheid om de terugkomuren te verrekenen met verlofdagen of het af te kopen.
  • Geen mogelijkheid voor werknemers die in dagdienst werken om deel te nemen aan de RVU regeling.

Hoe nu verder?
Wij geven de werkgever een terugkoppeling over hoe de stemming is verlopen. De vakbonden en LW/M zullen weer in overleg gaan om vast te stellen of een beter en acceptabel resultaat bereikt kan worden.

Als dit het geval is, zullen wij opnieuw ledenraadplegingen houden, zodat de leden over het verbeterde resultaat kunnen stemmen.

Als blijkt dat LW/M geen ruimte heeft om met voldoende verbeteringen te komen, zal dit ook met de leden gedeeld worden. Ook dan zal een stemming plaatsvinden over hetgeen wat jullie werkgever maximaal kan bieden. Als de meerderheid akkoord gaat, is er alsnog een nieuwe cao. Als de meerderheid tegen stemt, dan is er geen nieuwe cao. Maar dan betekent het wel dat de vakbonden en LW/M er aan de cao onderhandelingstafel niet meer uitkomen. Onderhandelen zal geen nut meer hebben, aangezien LW/M niet meer kan bieden en dus ook geen ruimte ziet om nog met enige verbeteringen te komen.

In dat geval zullen de leden zelf in beweging moeten komen om duidelijk te maken bij de werkgever dat jullie er niet akkoord mee gaan. Samen zullen we dan een plan van aanpak maken hoe de CNV en FNV leden aan LW/M duidelijk kunnen maken wat wel acceptabel is om een nieuwe cao overeen te komen. Staken is dan nog niet aan de orde. Maar besef wel dat de leden dan bereid moeten zijn om in actie te gaan en, indien dit noodzakelijk blijkt, het werk neer willen leggen. Over de actiebereidheid zal een aparte stemming komen waarbij meer dan 75% van de stemmen voor actiebereidheid moet zijn. Deze 3/4 vergaderingen zullen per vakbond worden gehouden.

Samenvattend
De leden hebben nu tegen dit onderhandelingsresultaat gestemd. LW/M en de vakbonden gaan nog een keer in onderhandeling. Wij komen bij de leden terug als een voldoende verbeterd resultaat is bereikt of als is vastgesteld dat LW/M de grens bereikt heeft van wat maximaal geboden kan worden.

Samen staan we sterker
Maak collega's lid van de vakbond. Niet de vakbondsbestuurders, maar de leden zijn de vakbond. De leden gaan over de arbeidsvoorwaarden in de cao en hebben het laatste woord. Hoe meer leden, hoe sterker we zijn.

Lid worden van CNV Vakmensen kan via:
https://www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/

Of benader kaderlid Jaap Brondijk (werkzaam in Oosterbierum), een ander CNV lid of mij via d.kraan@cnvvakmensen.nl.

Namens de CNV Vakmensen onderhandelingsdelegatie,
Jaap Brondijk, kaderlid CNV Vakmensen

Diana Kraan
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl