Al het nieuws

Koopmans - ledenbijeenkomst 6 december 2021

Jullie huidige cao loopt binnenkort af. Koopmans heeft ons benaderd om de huidige cao te verlengen. Ze willen graag een goede en meerjarige cao afsluiten, maar geven aan momenteel door een moeilijke periode te gaan en onvoldoende zicht te hebben op de lange termijn. Omdat ze niet willen onderhandelen met een lege beurs hebben ze een half jaar verlenging voorgesteld.
Ze willen de huidige cao verlengen met een half jaar waarbij ze de lonen per 1 januari verhogen met 1,5%. Als de budgetten goed zijn willen ze een eenmalige nabetaling doen van 1,5% over het eerste half jaar. Dit om het loon te compenseren uitgaande van 3% vanaf 1 januari.
Het voorstel is dan om te gaan onderhandelen na een half jaar voor een langere looptijd, zoals ook de afgelopen keer is gebeurd bijvoorbeeld voor 3 jaar. Aangezien het slechts enkele medewerkers betreft die aanspraak kunnen maken op de RVU regeling mogen deze mensen zich melden bij HR om zich hierover te laten informeren en te kijken of deelname mogelijk is.

We hebben dit ook besproken met onze kaderleden maar het gaat om wat alle leden vinden.
Daarom willen we jullie uitnodigen voor een ledenbijeenkomst op maandag 6 December.
We zullen de bijeenkomsten verspreiden over 3 momenten. Op deze bijeenkomsten wordt er gestemd of jullie instemmen met dit voorstel of dat we regulier gaan onderhandelen waarbij een resultaat wel eens wat langer kan gaan duren.

Datum: Maandag 6 december
Plaats: kantine Leeuwarden
Tijden:
1e bijeenkomst 13.00 - 13.45 uur
2e bijeenkomst 14.15 - 15.00 uur
3e bijeenkomst 15.15 - 16.00 uur

Mochten er vragen zijn, laat het dan gerust weten.

Tot de 6e December!

Nyske Boelens,
bestuurder CNV Vakmensen
E: n.boelens@cnvvakmensen.nl
M: 06 1871 0899