Zeer teleurstellende voortgang cao JDE

Zoals je weet, zijn wij op 14 november 2022 van start gegaan met de cao-onderhandelingen. Vervolgens op 23 november 2022 de tweede ronde en zijn op 6 december 2022 de derde cao-onderhandelingen achter de rug. De vorderingen zijn teleurstellend!

Noodzaak

Wij zijn erg duidelijk over de noodzaak van onze eisen. JDE maakt over de hele linie winst. CNV en FNV handelen verantwoord en eisen behoud van koopkracht!

We zien dat het aandeel van de arbeid steeds minder wordt. Met andere woorden, de verdeling van de winst komt steeds in mindere mate bij werkenden terecht en steeds in meerdere mate bij de aandeelhouders en hoog management. De werknemers gaan niet de rekening van de crises betalen!

Je kunt rekenen op een constructieve houding van de vakbonden en een stevige weerstand tegen koopkrachtverlies! De situatie waar JDE zich in verkeert, de inspanningen van medewerkers en de situatie waarin de medewerkers in verkeren, rechtvaardigt geenszins het bod van JDE! Per saldo is er uiteindelijk weinig veranderd ten opzichte van de vorige keer.

Stroeve onderhandelingen

De afstand tussen de eisen van de vakbonden en het bod van JDE is te GROOT! De onderhandelingen lopen stroef en een uitzicht op een aanvaardbaar resultaat is absoluut niet in zicht! Op 19 december 2022 staat het volgende en tevens het laatste overleg gepland. Uiteraard gaan wij ons best doen om tot een aanvaardbaar resultaat te komen.

Blijf betrokken en informeer je ongeorganiseerde collega’s over de voortgang.  Wij gaan met zijn allen krachtige tegenwicht bieden tegen koopkrachtverlies! Enthousiasmeer ongeorganiseerde collega's om lid te worden. Juist in deze tijden maakt een sterke vakbond en betrokken leden het verschil! Zie hiervoor https://www.cnv.nl/lid-worden/.

Uiteraard brengen we jullie daarna weer op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen en/of opmerkingen?

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina
Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je ook meepraten of vragen stellen op jouw cao pagina. Ga naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/ en type Jacobs in het cao zoekveld.

Mede namens Adem Akdeniz (Bestuurder FNV Voedingsindustrie) en de cao-delegatieleden,

Nyske Boelens
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-18 71 08 99
E  n.boelens@cnvvakmensen.nl

 

Downloads