Update cao-onderhandelingen JDE – we maken stappen, maar zijn er nog niet uit!

Op 12 en 14 februari 2024 hebben we lang onderhandeld over jullie cao’s. Jullie werkgever geeft aan dat de ondernemingen in Nederland worstelen met hun interne en externe concurrentiepositie en dat ze daar zorgen over hebben. We zijn er nog niet uit, maar er is een wil van beide kanten om te komen tot een resultaat. We zien ook dat het onderlinge vertrouwen is gegroeid gedurende het verloop van de onderhandelingen. De focus tijdens de onderhandelingen heeft dan ook gelegen op een gezonde balans tussen koopkrachtbehoud en de continuïteit van JDE.

Aanvangsvoorstellen werkgever 

De werkgever heeft ons afgelopen maandag de volgende voorstellen gepresenteerd:

1. Loon:

 • Per 1 januari 2024: 1%;
 • Per 1 januari 2024: 45 euro bruto per maand;
 • Per 1 juli 2024: 1%;
 • Per 1 januari 2025: 1%.

2. Looptijd: 18 maanden

3. Sociaal plan: Verlengen tegen factor 1,25 (exclusief opleidingsbudget) in plaats van factor 1,3 (zoals nu).

4. Schaal 11 en 12: Een gezamenlijk project/studiegroep starten om de schalen 11 en 12 uit de cao C&T te halen en samen te voegen met de schalen 11 en 12 van professional, met als doel er een apart arbeidsvoorwaardenpakket (buiten de cao) van te maken. Tevens was het doel om schaal 11 en 12 uit de cao te halen per 1 januari 2025. Achtergrond voor hun voorstel is dat zij merken dat ze niet doelgroep specifiek genoeg zijn voor collega’s in verschillende landen en dat dit hen belemmerd in het maken van passende voorstellen.

Wij hadden behoorlijke zorg over het voorstel van de werkgever om de schalen 11 en 12 buiten de cao te plaatsen en daarvoor een eigen arbeidsvoorwaardenpakket te ontwikkelen, zeker omdat ze dit per 1 januari 2025 wilden effectueren. Wij merken aan onze achterban dat zij het juist fijn vinden om onder de cao te vallen en dat ze liever niet over hun eigen arbeidsvoorwaarden onderhandelen. Daarnaast zagen we ook het enorme gat tussen het loonaanbod van de werkgever en onze inzet met daarbij een koppeling tussen het loonbod van de werkgever en de verlaging van de correctiefactor in het sociaal plan.

Huidige stand van zaken

Toen we startten, waren de onderlinge verschillen groot, maar er is er over en weer goed naar elkaar geluisterd en er zijn stappen gezet. 
We zijn afgelopen woensdagavond uit elkaar gegaan met de volgende stand van zaken:

Bod werkgever:

 • Looptijd 12 maanden;
 • Sociaal plan 12 maanden verlengen met factor 1,25 (exclusief opleidingsbudget);
 • 1 januari 2024: 2%;
 • 1 januari 2024: 1150 euro bruto per jaar in centen (95,83 euro bruto per maand);
 • Onze huidige C&T cao omvat een brede en diverse groep medewerkers. Uiteenlopende rollen, functies en achtergronden. Het maken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken die bij iedereen passen, is daardoor niet eenvoudig. We zien dit met name terug in de salarisschalen 11 en 12, waarin de diverse groepen andere voorwaarden belangrijk lijken te vinden. Daarom is het voorstel om een studiegroep te starten die in kaart brengt of er inderdaad andere behoeften zijn en of we op zoek moeten gaan naar een voorstel voor aparte en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor salarisgroep 11 en 12 professional en C&T. Een studiegroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit werkgever, bonden, OR en medewerkers. De aanvankelijke aan het voorstel gekoppelde invoerdatum per 1 januari 2025 is van tafel.

Kernpunten tegenbod vakbonden:

 • Sociaal plan 1,25 - looptijd 5 jaar of factor 1,3 met looptijd 2 jaar;
 • 1 januari 2024: 2%;
 • 1 januari 2024: €140 bruto per maand;
 • Looptijd 1 jaar;
 • Het instellen van een gezamenlijk studiegroep naar schaal 11 en 12 is akkoord (eventuele voorstellen uit de studiegroep worden aan jullie voorgelegd).

Overige punten die we nog nader moeten bespreken in de volgende ronde

 • 2x driekwartier reistijd buitendienstmedewerkers;
 • 80-90-100 regeling van 60-67 jaar;
 • Voortzetting RVU-regeling;
 • Hoe gaan we om met 96/98/100 voor de 5-ploegen (nog te bespreken);
 • Reiskosten van € 0,21 naar € 0,23;
 • Verduurzaming woning – verlengen huidige afspraak voor de duur van de looptijd cao;
 • Werkdrukonderzoek - vakbonden informeren over de inhoud en eventueel te ondernemen acties (bijvoorbeeld via een periodiek overleg);
 • Werkgeversbijdrage.

Hierbij is het goed om te weten dat de werkgever heeft aangegeven dat ze dicht op het einde van hun mogelijkheden zitten en dat wij als vakbonden kenbaar hebben gemaakt dat wij balanceren op de grenzen van ons mandaat en dat ze ons laatste voorstel echt serieus moeten nemen. 

Waarde loonbod wat op tafel ligt

In de bijlage kunnen jullie lezen wat de procentuele waarde is van wat de werkgever biedt en wat wij als tegenbod hebben neergelegd. We hebben het schaalbedrag van schaal 8 minimum als uitgangspunt genomen voor het loonbod dat we hebben neergelegd. Voor de schaalbedragen onder schaal 8 minimum betekent dit een hogere procentuele loonstijging en voor de schaalbedragen boven schaal 8 minimum een lagere procentuele loonstijging.

Vervolg

Omdat er nog een aantal belangrijke zaken overbleven waar we nog geen overeenstemming over hadden, is gezamenlijk besloten om 28 februari 2024 de onderhandelingen voort te zetten en de hoop uitgesproken om tot een gezamenlijk gedragen resultaat te komen.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met mij op. Je kan ook terecht op de cao-pagina: Cao Jacobs Douwe Egberts Coffee & Tea |

Mede namens de cao-delegatieleden Miranda Mulder en Allard Smet,

Martin van Eerde
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6 8191 9564
m.vaneerde@cnvvakmensen.nl

Downloads