Ultimatum cao JDE

De afgelopen week hebben wij op drie verschillende plaatsen ledenbijeenkomsten gehouden. Hier hebben wij jullie kunnen informeren over de huidige situatie met betrekking tot de totstandkoming van een nieuwe JDE cao. Aan het einde van deze bijeenkomsten hebben alle aanwezige leden hun stem uit kunnen brengen en hun actiebereid kunnen tonen.

Om vervolgacties te kunnen voeren moet minimaal 75% van de aanwezige leden voor het voeren van acties zijn.
Maandagavond hebben we alle stemmen geteld. Er is door jullie een duidelijk signaal afgegeven; de actiebereidheid blijkt groot te zijn. En er is dan ook voor actie gestemd!
Als gevolg van jullie stemmen hebben we afgelopen dinsdag om 16.00 uur JDE (jullie werkgever) een ultimatum gestuurd. (te vinden in de bijlage)

Wat betekent dit ultimatum?

In dit ultimatum geven we de JDE-directie de mogelijkheid om in te gaan op de door ons gestelde eisen zoals deze, mede door jullie zijn opgesteld. JDE heeft tot uiterlijk vrijdag 10 februari om 12.00 uur de tijd om te reageren.

Indien ze niet reageren of met ons in overleg gaan, zullen we overgaan tot het voeren van acties. Wat deze acties zullen inhouden volgt nog in een volgende nieuwsbrief! Dus hou je mail in de gaten!

Stakingsoproep

Jullie krijgen deze week alvast de stakingsformulieren per post toegestuurd. Deze kunnen jullie invullen en meenemen/inleveren op de dag(en) van stakingen.
Belangrijk: 24 uur voor de staking ontvangen jullie van ons een stakingsoproep met daarin alle informatie (Tijd, plaats, etc)

In Nederland is er een recht op staken en dat is niet voor niets! Het is niet verplicht om zelf te melden dat je staakt, maar het mag uiteraard wel. Als lid van een vakbond krijg je een stakingsuitkering. Een cao komt er niet vanzelf. We hebben jouw steun en inzet hierbij nodig. Hoe meer leden zich inzetten, hoe sterker we staan. > Word lid link

Meepraten over jouw cao

Op de cao-pagina van Jacobs Douwe Egberts Coffee & Tea kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga direct naar jouw cao-pagina.
Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan Jacobs Douwe in het zoekveld.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!

We houden jullie op de hoogte.

CNV Vakmensen
Nyske Boelens, bestuurder
M. 06 1871 0899
E. n.boelens@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error