Ook 5e cao-overleg JDE leidt niet tot een akkoord

CNV en FNV hebben op 4 december jongstleden weer een hele dag met JDE onderhandeld over nieuwe cao’s voor Coffee & Tea en DE Diensten. Het overleg heeft helaas niet geleid tot een akkoord. JDE wilde ook niet met vakbonden afspreken dat het sociaal plan van toepassing is op de reorganisatie die JDE op 3 december aankondigde. Dit tot grote teleurstelling van vakbonden.
JDE kondigt opnieuw een forse reorganisatie aan
JDE schrapt bij Operations de banen van maar liefst 127 medewerkers. Ook tientallen uitzendkrachten verliezen hun baan. Dit komt bovenop de reorganisatie die in september al werd aangekondigd. CNV en FNV hadden graag op 4 december met JDE afgesproken dat het sociaal plan van toepassing is op deze nieuwe aankondiging, ongeacht hoe het overleg over de cao verder verloopt. JDE is daartoe niet bereid. Jullie werkgever wil het van toepassing zijn van het sociaal plan alleen afspreken als dat onderdeel is van een cao-resultaat. Maar dat cao-resultaat ligt er nog niet en de vraag is of daar snel verandering in komt. De bonden betreuren het zeer dat JDE er bewust voor kiest om de getroffen medewerkers langer in onzekerheid te laten zitten. Het minste wat JDE had kunnen doen, is om de getroffen medewerkers de zekerheid van het sociaal plan te geven. Door dit na te laten, zorgt JDE onnodig voor extra zorgen en onrust bij haar medewerkers.

Juridische hulp nodig bij ontslag?
Naast dat CNV zich hardmaakt voor een goed sociaal plan, staan we leden ook individueel bij als hun functies vervallen. Krijg je persoonlijk te maken met het vervallen of wijzigen van je functie? Neem dan bij vragen contact op met CNV Vakmensen via 030 75 11 007. Onze juristen kunnen je dan bijstaan bij het vervolg van dit traject.

Waar is JDE nu toe bereid in het cao-overleg?
Aan het eind van het vijfde cao-overleg was JDE bereid om de volgende afspraken te maken:
 • Drie jaar eerder stoppen met werken (uitwerking pensioenakkoord) mogelijk maken per 1 januari 2021 voor C&T-medewerkers die minimaal 10 jaar in ploegendienst hebben gewerkt. Met daarbij de toezegging om de regeling per 1 januari 2022 ook van toepassing te zijn op bepaalde functies uit de Diensten cao (nader uit te werken in de eerste helft van 2021). JDE wil deze regeling vooralsnog alleen voor 2021 en 2022 afspreken.
 • JDE is bereid het afschaffen van de ’57,5-regeling’ van tafel te halen. Maar alleen als vakbonden het voorstel om de 80-90-100-regeling (C&T) en de regeling voorafgaande aan pensionering (Diensten) te verlengen van twee naar vier jaar van tafel halen.
 • JDE wil nieuwe medewerkers in de C&T (met uitzondering van ploegendienst) nog maar 12 ADV-dagen geven in plaats van 23. Daarvoor in de plaats komt een jaarlijks opleidingsbudget van € 1300,-, dat twee jaar gestapeld kan worden. JDE zegt daarbij toe het onderwerp ‘ADV-dagen’ in beide cao’s de komende vijf jaar niet meer ter discussie te stellen.
 • JDE wil vanaf 1 januari 2021 (en tot 1 juni 2021) alleen de daadwerkelijk gemaakte reiskosten nog vergoeden. Voor medewerkers die minimaal 60% thuiswerken komt er dan een netto thuiswerkvergoeding van € 35,- Voor de medewerkers die sinds het begin van de coronacrisis grotendeels thuis hebben gewerkt en geen reiskostenvergoeding ontvingen, stelt JDE een eenmalige compensatie van € 75,- voor.
 • De afspraken over de vakbondscontributie en de werkgeversbijdrage worden verlengd.
 • JDE doet een loonbod van 0,5% per 1 september 2020, 0,5% per 1 januari 2021 en 1,1% per 1 juli 2021 (in totaal 2,1%). De looptijd van de cao is van 1 september 2020 tot 1 september 2021.
 • JDE is bereid het sociaal plan dat op 1 januari 2021 afloopt met één jaar te verlengen, maar alléén als dat een onderdeel is van het totaalpakket aan afspraken.
Wat missen we nog in dit voorstel
De vakbonden hebben in een reactie op dit bod als volgt gereageerd:
 • We kunnen ons grotendeels vinden in het eerder stoppen met werken-voorstel van JDE, maar willen de regeling afspreken voor de periode 2021-2026 (de wettelijk maximale termijn).
 • We willen vasthouden aan het verlengen van de 80-90-100-regeling en de regeling voorafgaande aan pensionering van twee naar vier jaar.
 • We vinden dat het jaarlijkse opleidingsbudget € 1500,- moet worden (als compensatie voor de 11 minder ADV-dagen), met de mogelijkheid om het budget drie jaar te stapelen.
 • We vinden dat het thuiswerkbudget moet gelden voor iedereen die (deels) thuiswerkt. € 40,- per maand vinden wij passend. Een eenmalige compensatie van € 75,- is te laag.
 • Ondanks uitvoerig overleg hierover, is JDE niet bereid om de reistijd in de cao Diensten te verkorten naar twee keer een half uur per dag (in plaats van 1,5 uur per dag).
 • Vakbonden willen het sociaal plan met twee jaar verlengen.
 • Vakbonden hebben een stap gemaakte door in dit overleg de loonvraag te verlagen naar 3,5% per 1 sptember 2020, bij een cao-looptijd van één jaar.
Buigen of barsten op 11 december
CNV vindt het pakket aan afspraken, waartoe JDE nu bereid is, nog te mager. Ook ten aanzien van de hoogte van de loonsverhoging is er nog een gat te overbruggen. De vraag is of dat er nog inzit, want JDE geeft aan dat het nog maar weinig ruimte ziet om te bewegen. Op 11 december 2020 is het laatste cao-overleg gepland.

Geef jouw mening over dit pakket
CNV heeft veel reacties gekregen na de vorige nieuwsbrieven. Dank hiervoor! We horen graag weer van de leden wat jullie vinden van het pakket waartoe JDE nu bereid is. Wat missen jullie nog daarin? En op welke punten van ons wensenlijstje zien jullie wellicht nog ruimte voor CNV om JDE tegemoet te komen? Laat het ons zo snel mogelijk weten via j.aalberts@cnvvakmensen.nl

Kijk-en-vergelijk
In de bijlage vind je, net als bij de vorige nieuwsbrief, een kijk-en-vergelijk. Hier kun je snel alle punten en stand van zaken vinden.

CNV Vakmensen
mede namens de kadergroep onderhandelingsdelegatie:
Germ Kort, kaderlid
Miranda Mulder, kaderlid

Jikkie Aalberts, bestuurder CNV Vakmensen

Downloads