Onderhandelingsresultaat cao JDE (cao’s C&T en DE Diensten) – breng nu je stem uit!

Woensdagavond 28 februari 2024 hebben we met JDE een onderhandelingsakkoord bereikt voor een looptijd van 18 maanden. We hebben vier lange rondes nodig gehad om tot dit resultaat te komen. Belangrijk doel was een goede loonafspraak en verlenging van het huidige sociaal plan wat heel belangrijk voor jullie is. Hoewel we het resultaat neutraal aan jullie voorleggen, vinden we dat we gelet op de omstandigheden mooie afspraken hebben gemaakt over de loonstijging die past in ons mandaat. Ook is het gelukt om het sociaal plan bijna ongewijzigd te verlengen met 18 maanden. Nu is het aan jullie om je stem uit te brengen!

Inhoud onderhandelingsresultaat

In de bijlage is de tekst van het volledige onderhandelingsresultaat terug te vinden. Verder is in de bijlage ook een rekenvoorbeeld terug te vinden met de loonontwikkeling.
Hieronder staan de belangrijkste punten die we met jullie werkgever hebben kunnen afspreken:

- Looptijd:
18 maanden van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

- Loonsverhoging:

  • Per 1 januari 2024: 6% voor medewerkers tot en met een salaris van € 3.700,- (op basis van fulltime dienstverband);
  • Per 1 januari 2024: 2% + € 1.260,- per jaar (€ 105,- per maand) voor salarissen boven € 3.700, - (op basis van fulltime dienstverband);
  • Per 1 januari 2025: € 840,- per jaar (€ 70,- per maand).

- Sociaal plan:
Het sociaal plan wordt met 18 maanden verlengd tot 1 oktober 2025. De correctiefactor in de ABC-formule (art 8.b) wordt voor de looptijd van het sociaal plan vastgezet op 1,25.

- Regeling voor vervroegd uittreden (RVU):
De huidige RVU-regeling geldt tot en met 31 december 2025. De intentie is uitgesproken om de RVU-regeling binnen JDE NL te verlengen na 2025, indien dit door wetgeving wordt ondersteund onder gelijke voorwaarden als in de huidige regeling.

- Studiegroep arbeidsvoorwaarden schaal 11 en 12:
Er komt een studiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit werkgever, bonden, OR en medewerkers, om in kaart te brengen of er inderdaad andere behoeften zijn. En of we op zoek moeten gaan naar een voorstel voor aparte en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor salarisgroep 11 en 12 Professional en C&T. Eventuele voorstellen en/of uitkomsten zullen altijd aan jullie als leden worden voorgelegd.

- Ouderenregeling 5 ploegendienst 96-98-100 (cao C&T):
De afgesproken tijdelijke regeling voor de 5-ploegendienst, uit de cao 2023, wordt gedurende de looptijd van deze cao voortgezet. Deelname aan de zogenoemde Trede 2, het gunstig opnemen van verlofuren, is alleen mogelijk bij gebruik van Trede 1, de reeds bestaande 96-98-100 regeling. De overige voorwaarden worden ongewijzigd voortgezet.

- Verduurzaming woning:
De bestaande regeling voor de verduurzaming van de woning wordt voor de looptijd van de cao ongewijzigd voortgezet.

- Werkdruk onderzoek:
Uit gesprekken die wij met jullie hebben gehad, bleek dat er hoge werkdruk wordt ervaren. Wij hebben JDE om die reden voorgesteld een onderzoek te doen naar werkdruk en stress. JDE heeft aangegeven dit al mee te nemen in hun PMO/Health check. Afgesproken is dat JDE de uitkomst van dit onderzoek ook gaat bespreken met de vakbonden.

- Vakbondscontributie:
De afspraken over de fiscaal vriendelijke tegemoetkoming van de vakbondscontributie en de extra vergoeding wordt voor de duur van de cao gehandhaafd, indien en voor zover dit wettelijk en fiscaal mogelijk is.

Stemmen over het resultaat

Je kunt vanaf nu tot 18 maart 12.00 uur je stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Je ontvangt straks nog een mail om te kunnen stemmen. Daarna zullen we de balans opmaken en jullie infomeren over de uitkomst.

Heb je nog vragen?

Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen, neem dan contact met me op. Je kan ook terecht op de cao-pagina: Cao Jacobs Douwe Egberts Coffee & Tea |

Mede namens de kaderleden,

Martin van Eerde
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6 8191 9564
m.vaneerde@cnvvakmensen.nl

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error