Leden CNV Vakmensen stemmen in met verbeterd eindbod cao's JDE

Na twee succesvolle stakingsdagen en de dreiging van drie dagen actie, heeft JDE de bonden gebeld met een concreet voorstel om aan tafel te gaan. Op dinsdag 21 februari heeft er een gesprek en ook onderhandelingen tussen JDE en vakbonden plaats gevonden. Hierna heeft JDE een verbeterd eindbod gedaan voor de Coffee & Tea en DE Diensten cao’s, die de bonden aan hun leden hebben voorgelegd ter stemming. CNV Vakmensen en FNV hebben vijf gezamenlijke ledenvergaderingen gehouden om uitleg te geven over het verbeterde eindbod en de leden gelegenheid te geven om vragen te stellen.

Stemmen

Vanaf woensdag 22 februari konden leden stemmen over het verbeterde eindbod. De termijn om te stemmen heeft gelopen tot en met maandag 6 maart.

Uitslag

De uitslag van de stemming is bekend: 84% van de CNV leden die gestemd hebben is voor het eindbod. Ook bij FNV is het eindbod met een meerderheid aangenomen. Dit betekent dat het verbeterde eindbod van JDE is aangenomen het eindbod. Ook bij FNV is het eindbod met een meerderheid aangenomen. Dit betekent dat het verbeterde eindbod van JDE is aangenomen.

Hoe nu verder?

JDE maakt conceptteksten voor de nieuwe cao’s. Als we overeenstemming over deze teksten hebben, kunnen partijen overgaan tot tekenen van de cao’s. De cao’s worden afgesloten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. JDE gaat met de werknemers communiceren hoe zij dit administratief en financieel zullen verwerken. Daarnaast wordt het huidige sociaal plan, dat afloopt op 31 maart 2023, met een jaar verlengd tot 1 april 2024. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de teksten en verdere ontwikkelingen.

Dank

We willen de leden van CNV Vakmensen bedanken voor hun betrokkenheid, meedenken en reacties tijdens het lange en intensieve cao-onderhandelingstraject. Het is fijn voor de onderhandelingsdelegatie en kaderleden om zich gesteund te voelen door de achterban.

En we willen het actiecomité en de stakers bedanken. Dankzij hun inzet en strijdbaarheid is dit verbeterde eindbod er gekomen! Het was na twee succesvolle stakingsdagen en de dreiging dat er drie stakingsdagen aan kwamen, dat JDE met een voorstel is gekomen waardoor de vakbonden weer aan tafel konden komen. Na deze onderhandelingen is het verbeterde eindbod gekomen.

Persoonlijke noot

Ik heb collega Nyske Boelens waargenomen tijdens haar vakantie. Zij zal straks het stokje weer van mij overpakken. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen, de mails en telefoontjes die ik tijdens het actietraject heb gekregen. De reacties waren divers, van strijdbaar tot kritisch. Beiden goed om te horen en in alle overwegingen mee te nemen. Dit gebeurt in een tijd van actie. Dit geeft aan dat we betrokken leden hebben die ook betrokken zijn bij JDE. Ik wens jullie toe dat het stof van de acties weer gaat neerdalen en er gezamenlijk weer met plezier gewerkt kan worden aan de mooie producten en diensten van JDE. Uiteraard met goede arbeidsvoorwaarden! Oant sjens, tot ziens.

mede namens de onderhandelingsdelegatie:
Miranda Mulder en Allard Smet

Jikkie Aalberts
bestuurder CNV Vakmensen

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error