Leden CNV Vakmensen stemmen in met eindbod cao’s JDE

We zijn net op weg in het nieuwe jaar. Langs deze weg de beste wensen voor 2021! Op vrijdag 11 december hebben JDE en vakbonden de laatste cao onderhandelingsronde met elkaar gehad. JDE heeft toen een eindbod gedaan voor de voor de Coffee & Tea en DE Diensten cao’s. CNV Vakmensen en FNV hebben op donderdag 17 december twee gezamenlijke online ledenvergaderingen gehouden om uitleg te geven over het eindbod en de leden gelegenheid te geven om vragen te stellen.

Stemmen
Vanaf vrijdag 18 december konden leden gaan stemmen over het eindbod. De termijn om te stemmen heeft gelopen tot vrijdag 1 januari. De uitslag van de stemming is bekend: 87% van de CNV leden die gestemd hebben is voor het eindbod. Ook bij FNV is het eindbod met een meerderheid aangenomen. Dit betekent dat het eindbod van JDE is aangenomen. En hiermee is de verlenging van het sociaal plan met 15 maanden een feit!

Hoofdpunten
De belangrijkste punten uit het eindbod tref je hieronder nog eens aan.
Looptijd cao ‘s: van 1 september 2020 – 1 september 2021.
Loonsverhoging: 1% per 1 september 2020; 1,5% per 1 april 2021 (totaal 2,5%).
Nieuwe looptijd sociaal plan: 1 januari 2021 – 1 april 2022.
Regeling eerder stoppen met werken: deze wordt voor vijf jaar afgesproken. Per 2021 is deze toegankelijk voor medewerkers ploegendienst C&T (min. 10 jaar werkzaam) en per 2022 ook voor bepaalde buitendienstfuncties in de DE Diensten-cao, hier worden in de eerste helft van 2021 afspraken met de vakbonden over gemaakt.
Nieuwe medewerkers Coffee & Tea (m.u.v. ploegendienst) krijgen voortaan 12 in plaats van 23 Adv-dagen. In plaats daarvan krijgen zij een persoonlijk opleidingsbudget van €1500,- per jaar. Dit budget is drie jaar stapelbaar. JDE zegt toe de huidige ADV-regeling de komende vijf jaar niet meer ter discussie te stellen.
Er komt een thuiswerkvergoeding van €35,- netto voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021. En een eenmalige tegemoetkoming van € 75,- netto voor medewerkers die thuis hebben gewerkt en geen reiskosten hebben ontvangen omdat ze minder dan 5 km van kantoor wonen.
De regelingen ten aanzien van de vakbondscontributie en de werkgeversbijdrage worden voortgezet.

Hoe nu verder?
JDE maakt concept teksten voor de nieuwe cao’s. Als we overeenstemming over deze teksten hebben, kunnen partijen overgaan tot tekenen van de cao’s.
Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de nadere uitwerking van een aantal punten zoals de RVU voor de buitendienst van Professional. De cao’s worden afgesloten met terugwerkende kracht. JDE communiceert met de werknemers hoe zij dit administratief en financieel zullen verwerken.

Dank
We willen de leden van CNV Vakmensen bedanken voor hun betrokkenheid, meedenken en reacties tijdens het lange en intensieve cao-onderhandelingstraject. Het is fijn voor de onderhandelingsdelegatie en kadergroep om zich gesteund te voelen door de achterban. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de teksten en verdere ontwikkelingen.
We hebben het eindbod nog een keer bijgevoegd in de bijlage.

Namens de onderhandelingsdelegatie:
Germ Kort, kaderlid
Miranda Mulder, Kaderlid
Jikkie Aalberts,
bestuurder CNV Vakmensen
E j.aalberts@cnvvakmensen.nl
M 06 5367 3596

Bijlage: eindbod JDE

 

Downloads