Moeizame eerste CAO onderhandeling Intersnack

Op dinsdag 25 juni heeft de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao plaats gevonden. De onderhandelingen zijn in een goede sfeer verlopen maar met een duidelijk teleurstellende ondertoon vanuit jullie directie.

Onze voorstellen zijn kort besproken en toegelicht door ons.

De samenvatting hiervan is:

-Looptijd 1 of 2 jaar afhankelijk van de loonsverhoging.

-Door  Intersnack wordt aangegeven dat het loonbod beperkt zal zijn.

-Intersnack wijst een verhoging van de 3 ploegentoeslag af “ zie tevens bovenstaand “

-Intersnack wil een oriëntatie/studie naar anders roosteren voor de 3 ploegendienst in overweging nemen.

-Intersnack vind werkdruk, klimaat en kantines gespreksonderwerpen die in het overleg met de OR thuis horen.

De volledige voorstellenbrief hebben wij als bijlage toegevoegd.

Toelichting onderhandelingen loon;

Intersnack stelt zich zeer terughoudend op qua loonontwikkeling. Hierbij wordt aangegeven dat het resultaat in 2018 ver onder het budget is uitgekomen. Voor 2019 is er een verbetering maar deze is nog niet voldoende.

Wij hebben aangegeven dat wij vinden dat arbeid en dus jullie dagelijks werk regulier beloond moet worden. Wij vinden dat jullie je goed inzetten en loyaal zijn aan Intersnack. Waarbij wij ook de indruk hebben dat IWS en andere veranderingen in de organisatie er mede de oorzaak van zijn dat de gewenste doelstellingen niet behaald worden.

We hebben geconstateerd dat de afstand tussen onze eis/jullie mandaat ver af ligt van wat Intersnack wil bieden. Wij hebben de indruk dat Intersnack streeft naar een minimale loonsverhoging. Wij vinden dat jullie een loonsverhoging verdienen die in balans is met jullie getoonde inzet en aansluit bij de landelijke ontwikkelingen.

Vervolg onderhandelingen;

Op woensdag 28 augustus zetten wij de onderhandelingen voort. Wij hopen dat er dan reële stappen worden gemaakt voor de loonsverhoging.

Lid worden, vragen en opmerkingen;

Juist nu hebben we elkaar nodig. Zijn nog niet al je collega’s lid zorg dan dat ze dit worden. Want samen kunnen we jullie eisen en wensen waar maken. Heb je verder nog vragen of opmerkingen bel of mail dan.

met groet,
Henk Jongsma,
bestuurder CNV Vakmensen,
06-22383073,
h.jongsma@cnvvakmensen.nl


 

Downloads