Al het nieuws

Bonden lopen van tafel bij IFF

In deze nieuwsbrief helaas niet het bericht dat we met jullie hadden willen delen. Maar de ontstane situatie geeft ons geen andere keus. Maandag werden we onaangenaam verrast door IFF. Een zeer uitgebreide nieuwsbrief om de hetgeen er gebeurde goed te beschrijven.

In februari van dit jaar hebben we ledenvergaderingen gehouden om met jullie te bespreken wat er op dat moment op tafel lag en jullie mening hierover te horen. Wij hebben dit in de onderhandelingsronde van 22 februari meegenomen. Omdat we er die dag niet uit zijn gekomen, hadden we een vervolg gepland in maart. Werkgever was toen aan zet en zou terugkoppeling moeten geven. Helaas kregen wij toen een dag van tevoren de melding dat het overleg niet door kon gaan omdat IFF intern nog wat zaken diende voor te bereiden. Vervolgens zijn we gaan zoeken naar een nieuwe datum en zijn we uitgekomen op 25 april 2022.
We hadden het idee dat alle partijen er alles aan zouden doen om er deze ronde met elkaar uit te komen. 

Maar niets is minder waar!
We begonnen vandaag met terugpakken waar we gebleven waren. Werkgever was aan het opsommen wat er allemaal op tafel lag. Één van de eerste punten was het loon. Daar ging het gelijk al mis! In januari lag het onderstaande loonbod al op tafel:
Werkgever:   1-1-2022 3%
                    1-1-2023 2,5%

Vakbonden hebben na overleg met de leden vervolgens in februari het volgende als tegenvoorstel gedaan:
VB: 1-1-2022  4%
     1-1-2023  4%

Waar het fout ging, is dat werkgever vandaag begon met de melding dat het onderstaande loonbod op tafel lag:
Werkgever:   1-1-2022 2,5%
                   1-1-2023 2,4%
Beide verhogingen onder de volgende voorwaarden:
Voorstel loonsverhoging is inclusief individueel opleidingsbudget en ‘afkoop’ van het betalen van de vakbondscontributie door werkgever. Dit betekent dat als we het individueel opleidingsbudget willen behouden, de inleg hiervan moet worden afgetrokken van de loonsverhoging. En daarnaast betekent dit, dat de vakbondscontributie niet meer door werkgever zal worden betaald.

Zoals je ziet komen de percentages niet overeen. Wij hebben de werkgever hier direct op aangesproken. Alle betrokkenen aan werkgeverszijde gaven aan dat ze of geen notities hadden van het vorige overleg, of dat hetgeen ze nu aan ons presenteerde hetgeen was wat ze hadden staan. Of zelfs nog mooier, dat de percentages zoals wij ze in onze notulen hadden staan, nooit zouden zijn voorgesteld. Omdat de situatie toen wat onduidelijk werd, heeft de werkgever geschorst en is gaan kijken wat er precies aan de hand was. Na de schorsing heeft werkgever besloten om het loon naar hetzelfde niveau te brengen als het laatste moment dat er over het loon is gesproken, namelijk:
Werkgever:   1-1-2022 3%
                   1-1-2023 2,5%
Beide verhogingen onder de hierboven genoemde voorwaarden.

Conclusie: op loon is dat we dus in twee maanden tijd niets zijn opgeschoten.
De houding van de werkgever heeft de boel flink gefrustreerd en voor heftige discussies gezorgd aan tafel.

Maar dit was nog maar het begin!
Er lag nog een ander voorstel van de werkgever, namelijk het verschuiven van de verhoging van de trede in het loongebouw. Op dit moment krijg je als je daar nog recht op hebt, ieder jaar op 1 januari automatisch de trede van het loongebouw. Werkgever wilde dit verplaatsen naar 1 april.
Hier had in het oorspronkelijke voorstel de werkgever een eenmalige betaling voor over, voor alle medewerkers die onder de cao vallen, van € 100,- bruto. Dit zou betekenen dat zo goed als alle medewerkers hier een negatief effect van zouden ondervinden. Dat kunnen wij natuurlijk niet laten gebeuren. Na overleg hierover is werkgever uiteindelijk in een van de eerdere overleggen met het volgende voorstel gekomen:
Eenmalige €255,- bruto per 1-1-2023!
Wij hebben toen aangegeven dat wij ons hierin kunnen vinden als werkgever voldoet aan het loonvoorstel van 2 x 4% dat de vakbonden hadden gedaan.
En nu komt het mooie, ook op dit punt is een verandering doorgevoerd. Werkgever gaf wederom de € 100,- aan zoals in het eerste voorstel. Het bedrag a € 255,- konden ze zich niets van herinneren en zouden ze ook nooit doen omdat het niet het gemiddelde is.

De gemoederen waren zoals je je wellicht kunt voorstellen al hoog opgelopen. Het leek wel alsof we in een slechte film zaten. Hoe is het toch mogelijk dat de bonden onafhankelijk van elkaar hetzelfde voor zichzelf hebben opgeschreven en dat werkgever beweert dat niet te hebben gezegd of voorgesteld?
We besloten om te schorsen en na de schorsing hebben we ons richting werkgever hardop afgevraagd wat we aan het doen waren. We hebben duidelijk aangegeven dat vanuit onze kant we nog nooit eerder hadden meegemaakt wat er gebeurde . Een zeer bizarre situatie! We hebben ons richting werkgever afgevraagd of we nog wel in onderhandeling waren?

Werkgever gaf aan dat we dat waren en dat het wellicht verstandig was om alles eerst nog even met elkaar door te nemen zodat we op dezelfde lijn zitten.

En toen barstte de bom!
CNV had het volgende voorstel gedaan:
Doorbetaling ouderschapsverlof eerste 9 weken aanvullen met 20% tot 70% in totaal.
Werkgever: akkoord als wetgeving 70% wordt dan blijft aanvulling van 20% gehandhaafd en dan wordt totaal 90%.
Werkgever was dus op dit punt al akkoord gegaan.

Maar tijdens het doorlopen van de punten, gaven ze deze onderhandelingsronde aan dat ze niet meegaan met dit voorstel en dat de vakbonden dat hadden geaccepteerd. 
Wederom een hele andere waarheid dan hetgeen wij in onze eigen notities hadden staan. Hier is direct op gereageerd met de vraag of hetgeen wat werd gezegd “serieus” is want als dat zo was, dat we onze spullen zouden pakken en weg zou gaan. Waarop werd beaamd dat het serieus was.

Dit was de druppel, alles wat vandaag is besproken is anders dan eerder is besproken. Niets kwam overeen met onze notities. We hebben jullie eerder een nieuwsbrief gestuurd met daarin de situatie van dat moment. Daar kun je de informatie zoals we die nu met jullie delen, ook terug vinden.

Een zeer bijzondere situatie. Een situatie waar we ons totaal niet prettig bij hebben gevoeld. Wij hebben dan ook zeer duidelijk gemaakt dat wij deze omgang met elkaar niet tolereren. Dat is ook de reden waarom we van de onderhandelingen zijn weg gelopen.  

We hebben de werkgever gevraagd om alles wat ze willen op papier te zetten en naar ons te sturen. Zodra we dat hebben ontvangen zullen we ons beraden op onze vervolgstappen. Het balletje ligt nu bij IFF.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl.
We wachten reactie IFF af en houden jullie op de hoogte.
vriendelijke groet,
Kitty Huntjens
CNVVakmensen
0647826877