nieuwsbrief 2e ronde cao overleg Groente- en Fruitverwerkende Industrie

 Donderdag 27 mei  was de  tweede  ronde van de cao-onderhandelingen. Een groot deel van de onderhandelingen hebben we besteed aan de Regeling Duurzame Inzetbaarheid (Generatieregeling). Daarnaast hebben we een korte reactie op de cao voorstellen van de werkgever gegeven.  

Regeling Duurzame Inzetbaarheid: 
Op  een haar na hebben we een regeling Duurzame Inzetbaarheid afgesproken. Er moet  verder gekeken worden naar de teksten van deze nieuwe regeling. Het uitgangspunt is een 90-95-100 regeling vanaf 58 jaar en een 80-90-100 regeling vanaf 63 jaar. De datum 1 juli voor de invoering van deze regeling gaan wij hoogst waarschijnlijk niet halen. Tot de ingang van de nieuwe regeling blijft de mogelijkheid bestaan om gebruik te maken van de huidige seniorenregeling. Bij ingang van de nieuwe regeling vervalt de huidige regeling en stap je over naar de nieuwe regeling.

Cao onderhandelingen:
De werkgevers willen wat betreft de cao onderhandelingen in eerste instantie spreken over de looptijd van de cao, het loonbod en de regeling Duurzame inzetbaarheid.
Wat ons betreft hangt de looptijd van de cao af van het loonbod wat de werkgevers doen. Daarnaast hebben de vakbonden voorstellen gedaan over, scholing, percentage uitzendkrachten, de RVU regeling om eerder te kunnen stoppen met werken, reiskosten en vereenvoudiging van de cao en de thuiswerkvergoeding. Op geen van de voorstellen werd tot nu toe enthousiast gereageerd. 

Op 11 juni onderhandelen wij verder. Wij horen dan ook wat het loonbod van de werkgevers wordt. 

Met vriendelijke groet mede namens de cao delegatie,

Ellen Jonker, 
Bestuurder CNV Vakmensen
e.jonker@cnvvakmensen.nl