Hoe staat het met je BPL-pensioen?

Eind vorig jaar hebben werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij BPL Pensioen een akkoord gesloten over de versterking van de pensioenregeling en verhoging van de pensioenpremie. Voor 2021 moeten in lijn met die afspraken nog een paar zaken worden ingevuld. Verder kan het zijn dat BPL Pensioen begin volgend jaar toch moet gaan korten. Hoe zit dat nu eigenlijk?

Eind vorig jaar is voor BPL Pensioen nadat de leden van de betrokken vakbonden daarmee hebben ingestemd, een akkoord gesloten dat de premie in 2 jaar met 4,7% omhoog zal gaan. Zowel werkgevers als werknemers zijn daardoor meer premie gaan betalen. Dit om de pensioenregeling te laten voldoen aan de eisen die De Nederlandsche Bank stelt en de toekomstige uitbetaling van pensioenen betaalbaar te houden. Daarbij is ook de vrijvallende VPL-premie voor een deel benut om deze premieverhoging te betalen.

Opbouwpercentage 2021
Destijds is daarbij ook afgesproken dat het “opbouwpercentage voor 2021 (nu 1,875%) in het najaar van 2020 zodanig vastgesteld wordt, dat deze met een premie van 26,4% voldoet aan de wet- en regelgeving.” Dit opbouwpercentage konden we toen nog niet vast stellen en ook duidelijk was dat er geen draagvlak was om de premie verder te verhogen, dus hebben we deze afspraak gemaakt. Uit berekeningen is nu gebleken dat met de vastgestelde premie voor 2021 en om binnen de wet- en regelgeving te blijven de opbouw moet worden verlaagd van 1,875% naar 1,7%. Dit betreuren we, maar er is geen andere oplossing. Het is een uitwerking van de afspraken eind 2019, dus we informeren je over de uitkomst.

Mogelijke korting van de pensioenen
Waarschijnlijk heb je in de media wel gehoord dat de rente laag is. Daardoor is de financiële situatie van veel pensioenfondsen zorgelijk. Dat geldt ook voor BPL Pensioen. Om uit te rekenen hoeveel geld BPL Pensioen nú moet hebben, om stráks de pensioenen te kunnen betalen, moet gerekend worden met een rente. Doordat de rente erg laag is, BPL Pensioen nú al veel geld in kas hebben. De beleggingsresultaten van BPL Pensioen zijn goed, maar ze kunnen niet op tegen die lage rente. Het ziet er dan ook naar uit dat BPL Pensioen maatregelen moet nemen. Als deze dekkingsgraad op 31 december 2020 onder de 90% ligt (dat is al een tijd het geval), dan moet BPL Pensioen de pensioenen in 2021 korten (ingegane en toekomstige pensioenen verlagen). Dit om te zorgen voor een gezond pensioenfonds dat voldoet aan de wet- en regelgeving en in staat is om de pensioenuitkeringen nu én in de toekomst te kunnen blijven betalen.

Zoals het er nu naar uitziet is dat alleen mogelijk als BPL Pensioen maatregelen neemt. De vakbonden zien er daarbij op toe dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is. BPL Pensioen zal je daar begin volgend jaar over informeren. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je vakbondsbestuurder of één van de drie onderstaande vakbondsbestuurders die mede namens jou onderhandelen over jouw pensioenregeling.

Marjolein Dubbelaar FNV Agrarisch Groen(marjolein.dubbelaar@fnv.nl )
Patrick Meerts FNV Agrarisch Groen (Patrick.Meerts@fnv.nl )
Jeroen Warnaar CNV Vakmensen (j.warnaar@cnvvakmensen.nl )