Een nieuwe cao voor de Groente- en Fruitverwerkende Industrie

De CNV leden die in de afgelopen week gestemd hebben, zijn in ruime meerderheid voor het eindbod van de werkgevers in de Groente- en Fruitverwerkende industrie. Daarmee is er een nieuwe cao in de Groente en Fruitverwerkende industrie per 1 juli 2021 . Ruim 85% van de leden hebben voor dit eindbod gestemd
Er is een cao voor een periode van 24 maanden. Van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023
Het onderhandelingsresultaat in het kort:
  • De looptijd van de nieuwe cao is 24 maanden (van 01- 07 2021 tot 1-7-2023)
  • Een loonsverhoging per 1-10-2021 van 2,25% ( periode vanaf 01-11- 2020 )
  • Een loonsverhoging per 01- 10 -2022 van 2,25%
  • Invoeren van regeling Duurzame inzetbaarheid per 01-01- 2022
  • Regeling voor mantelzorg
  • Studieafspraak leesbaar maken cao
Zie  bijlage voor het volledige eindbod.

Regeling Duurzame inzetbaarheid
De regeling Duurzame inzetbaarheid wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. In het najaar zal er door werkgevers en vakbonden voorlichting over deze regeling gegeven worden. Zodat je weet wat de regeling inhoudt en ook  of deze regeling voor jou aantrekkelijk is om er aan deel te nemen. 

Conclusie
Wij hebben de onderhandelingen ervaren als constructief en zijn blij dat er een cao ligt. Dat wil niet zeggen dat alle leden met dit eindbod tevreden waren.  Een deel van de tegenstemmers vond het loonbod te laag en betreurt dat er geen RVU regeling is afgesproken is. Dat onderschrijven wij ook. Wellicht is een RVU regeling in de volgende periode wel mogelijk of kun je in overleg met je werkgever een regeling treffen. Wij helpen je daar graag bij ! Ook gaven leden van beide bonden aan bezorgd te zijn of de sector wel aantrekkelijk is voor nieuwe jonge werknemers (gelet op loon en studiemogelijkheden) en de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor jongeren eerder kiezen voor sectoren met betere financiële  vooruitzichten.
Vragen ?
Heb je vragen, neem dan contact met mij op.

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 0650521057
E: e.jonker@cnvvakmensen.nl