1e Ronde cao GFI 2021

Op 13 april vonden de eerste onderhandelingen over de cao voor de Groente- en Fruitverwerkende Industrie (helaas digitaal) plaats. Hieronder een verslag van deze 1e ronde. De volgende punten zijn aan de orde gekomen:  

Duurzame inzetbaarheids regeling:
Wij hebben eerst gesproken over het generatiepact regeling, een afspraak uit de vorige cao. We hebben hierover al eerder overlegd en we verwachten op korte termijn te komen met de definitieve regeling die zal ingaan op 1juli 2021. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de regeling zal bestaan uit twee delen:

 1. Vanaf 58 jaar tot 63 jaar , een 90 – 95 – 100 regeling zoals deze nu in de cao staat vanaf 55 jaar,
 2. Vanaf 63 jaar tot pensioendatum, een 80 – 90 – 100 regeling.

Het is niet verplicht om op je 63e over te stappen en er komt een overgangsregeling voor de medewerkers die nu al gebruik maken van de regeling. Er moeten nog een paar zaken juridisch, belastingtechnisch en pensioentechnisch onderzocht  worden. We houden je op de hoogte over dit onderwerp!

Cao onderhandelingen 1e ronde:
Helaas zijn we de onderhandelingen vanwege de coronamaatregelen digitaal gestart. Als eerste hebben wij vanuit de werknemersdelegatie onze voorstellen toegelicht:

Onze inzet cao 2021 :

 • Looptijd 1 jaar
 • Inkomen: 5 % loonsverhoging
 • Reiskostenvergoeding naar 19 cent per kilometer
 • Gezond oud worden:
  • Regeling uit pensioenakkoord eerder stoppen met werken
  • Tekst van Duurzame inzetbaarheidsregeling indien akkoord opnemen in cao.Een max percentage uitzendkrachten van 20%
 • Karakter cao: minimum cao
 • Aanpassen proeftijd in cao voor contracten vanaf 6 maanden ( in cao staat 2 maanden, wij willen maximaal 1 maand)
 • Cao toegankelijker maken ( begrijpelijke tekst)
 • Thuiswerkvergoeding
 • Afspraken over een individueel opleidingsbudget
 • Afspraken over mantelzorg
 • Aanpassen artikel 13 lid 5 ( aanpassen tekst)
 • Diversen zoals bijdrage regeling ziektekosten
 • Verrekening vakbondscontributie

Werkgevers hebben aangegeven dat zij denken aan een cao met een looptijd vanaf 15 maanden tot 24 maanden, waarbij het loon afhankelijk is van de andere voorstellen.

Werkgevers willen niet praten over het karakter van de cao (dat willen de afzonderlijke werkgevers zelf regelen), het percentage uitzendkrachten, verkorting van de proeftijd van de tijdelijke contracten. Mantelzorg en Scholing zijn mogelijke gespreksonderwerpen maar niet als dit budgetverhogend is of zoals we het met de leerrekening beogen, buiten de werkgever om gaat. Dit kan alleen in ruil voor loonruimte. Waar werkgevers  wel over willen praten is, over het toegankelijker maken van de cao, al verstaan zij daaronder het efficiënter maken van de cao, of te wel het schrappen van een aantal artikelen uit de cao zoals verrekening vakbondscontributie, de bijdrage regeling aanvullende ziektekosten (artikel 16), bijzondere beloningen zoals de inconveniëntentoeslag en de toeslag voormanfunctie.

Tijdens de aftrap van de cao onderhandelingen, wat slechts een eerste verkenning was,  is ons duidelijk geworden dat alle voorstellen die geld kosten niet worden overgenomen. En dat wij gevraagd worden een bijdrage te leveren in het schrappen van cao regels. Terwijl het overwegend zeer goed gaat in de GFI Sector. Daar gaan wij niet aan meedoen.

Hoe nu verder: 
Wij gaan een aantal zaken rond de regeling duurzame inzetbaarheid verder juridisch /pensioen technisch uitzoeken en gaan er op 10 mei  over in gesprek met de vertegenwoordigers van de Vigef. ( werkgeversvertegenwoordiging)
De cao onderhandelingen worden vervolgd op 27 mei en 10 juni as.

mede namens de cao delegatie: Sjoerd Korving, Wouter Quint, Cees van Agtmaal  en Arjen van Schagen., Yvonne Muiser (bestuurder FNV)
Met vriendelijke groet,

Ellen Jonker
bestuurder CNV vakmensen
e.jonker@cnvakmensen.nl

Wil je ook meepraten over de CAO Groente- en Fruitverwerkende Industrie ? Neem dan contact met mij op. Ik zou graag één of twee CNV leden toevoegen aan de CAO delegatie.