Al het nieuws

Verlenging sociaal plan Agrifirm

Het Sociaal Plan dat we met Agrifirm zijn overeengekomen loopt tot 1 januari 2023. Agrifirm heeft ons gevraagd of wij noodzaak zien om over onderdelen van het Sociaal Plan in overleg te treden, waarbij tegelijkertijd wordt aangegeven dat van de kant van Agrifirm de bereidheid bestaat om het bestaande Sociaal Plan te verlengen.

CNV Vakmensen denkt dat het een prima idee is het sociaal plan te verlengen en wij willen voorstellen dit voor de duur van twee jaar te doen. De praktijk wijst namelijk uit dat een werkgever vaak wenst te verdienen op het voorgaande sociaal plan en dat het nieuwe sociaal plan als gevolg daarvan vaak soberder is. Het kan natuurlijk zijn dat jij en/of je collega’s er anders over denken. Je moet dan aangeven op welke punten er verbeteringen moeten komen. Houdt er dan wel rekening mee dat als wij veranderingen willen aanbrengen de werkgever ook met voorstellen komt. Het ligt dan voor de hand dat zij proberen de beëindigingsvergoeding aan te passen richting de huidige transitievergoeding, die voor de meeste leden behoorlijk veel minder oplevert.
CNV Vakmensen en FNV brengen nu het volgende in stemming: Ben je voor of tegen verlenging van het sociaal plan?

Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen.
Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je de enquête vinden op de cao pagina. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/voeding/voeding/cao-graan-be-en-verwerkende-industrie/nieuws/
Klik vervolgens op de digitale versie van deze nieuwsbrief; daarin staat de link om te stemmen.

Om te voorkomen dat de mening van enkele leden de uitkomst van de stemming bepalen is het BELANGRIJK dat jij je stem uitbrengt ook al kan het voor jou lijken dat de uitkomst voor de hand ligt.

Graag zien we je stem daarom vóór 25 april a.s. tegemoet.

Wietze Kampen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5120 3004
E:  w.kampen@cnvvakmensen.nl