Al het nieuws

Leden Graanbedrijven stemmen in grote meerderheid voor onderhandelingsresultaat cao

Stembusuitslag bekend

Beste leden / werknemers in de Graanbe- en verwerkendebedrijven,Jullie is gevraagd te stemmen over het onderhandelingsresultaat in de cao Graanbe- en verwerkende bedrijven. Na sluiting van de stembus blijkt dat een overgrote meerderheid van de leden voor het onderhandelingsresultaat heeft gestemd. Daarmee is het resultaat nu omgezet in een cao-akkoord. FNV en CNV Vakmensen hebben de werkgevers gevraagd nu zo snel mogelijk de in het akkoord vastgelegde afspraken ten uitvoer te brengen en de tekst van de cao op basis van dit akkoord aan te passen.

Van onze leden kregen we opmerkingen over onder andere de volgende twee zaken:

  • Chauffeurs die niet in ploegendienst werken zijn teleurgesteld dat ze niet in aanmerking komen voor de RVU, oftewel zwaarwerk-regeling. Dit punt is tijdens de laatste onderhandelingsronde nog besproken met de werkgevers. Maar die houden vast aan de huidige omschrijving van de doelgroep.
  • Leden melden ons dat de nabetalingen van de eenmalige loonsverhogingen niet zijn berekend over de gemaakte overwerkuren in de betreffende periode. Wij hebben de werkgevers gewezen op deze in onze ogen onregelmatigheid.

Vertrouwende jullie hiermee op de hoogte te hebben gebracht,

Met vriendelijke groet,

De onderhandelingsdelegatie FNV: Eric Oonk, Loek Sanders (kaderleden) en Wilfred Jonkhout (vakbondsbestuurder).
De onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen: Arjen Zuidema, Johan Velthuis en Wietze Kampen (vakbondsbestuurder)