Al het nieuws

Eindbod Cao Graan

Na bijna anderhalf jaar moeizaam onderhandelen, waarin de werkgeversdelegatie aan tafel weinig tot geen beweging maakte op de voor ons belangrijke punten, zijn we dan toch nog in de eindfase beland. Niet de uitkomst waarop we gehoopt hadden: een voor alle partijen redelijke cao voor de komende tijd. Nu ligt er een eindbod van werkgeverskant. Dit eindbod zullen we met jullie in oktober bespreken in ledenraadplegingen.

Eindbod
Het eindbod is door de werkgevers geformuleerd nadat wij, onderhandelaars namens FNV en CNV Vakmensen, duidelijk te kennen hadden gegeven dat we geen vertrouwen meer hadden in een goede uitkomst van de lopende onderhandelingen. Dat hebben we afgelopen week gemeld aan de werkgeversdelegatie en ze meteen ook, via een eindbod van onze kant, de minimumvoorwaarden laten weten waaraan zo’n onderhandelingsresultaat wat ons betreft zou moeten voldoen.

Aanvaarden of afwijzen
Werkgevers hebben daarop besloten dat er in die situatie voor hen niets anders op zit dan een eindbod uit te brengen, zie de bijlage. Dat eindbod zal dus in de ledenvergaderingen met jullie besproken worden en ter stemming worden gebracht. Over een eindbod kan overigens niet meer inhoudelijk onderhandeld worden. De keuze voor de leden in de bijeenkomsten zal zijn: aanvaarden of afwijzen. In dat laatste geval zullen we onontkoombaar met elkaar aan de slag moeten om in acties de werkgevers alsnog te dwingen een goede en redelijke cao met ons af te spreken. De stemming in de ledenraadplegingen kunnen dus nadrukkelijk leiden tot een actietraject!
In die ledenraadplegingen zullen wij uiteraard aangeven waar de verschillen zitten tussen het eindbod van de werkgevers en onze minimumvoorwaarden voor de nieuwe cao. Het eindbod van de werkgevers vinden jullie als een bijlage bij deze nieuwsbrief. In bijlage tref je ook een schema aan dat belangrijkste verschillen laat zien. 

Aanvaarden of afwijzen
Werkgevers hebben daarop besloten dat er in die situatie voor hen niets anders op zit dan een eindbod uit te brengen. Dat eindbod zal dus in de ledenvergaderingen met jullie besproken worden en ter stemming worden gebracht. Over een eindbod kan overigens niet meer inhoudelijk onderhandeld worden.
De keuze voor de leden in de bijeenkomsten zal zijn: aanvaarden of afwijzen. In dat laatste geval zullen we onontkoombaar met elkaar aan de slag moeten om in acties de werkgevers alsnog te dwingen een goede en redelijke cao met ons af te spreken. De stemming in de ledenraadplegingen kunnen dus nadrukkelijk leiden tot een actietraject!

Negatief advies
De onderhandelingsdelegatie van FNV en CNV Vakmensen legt dit eindbod met een negatief advies aan jullie voor. Wij vinden dat het niet voldoet aan de gerechtvaardigde eisen van onze leden voor deze cao.  

Ledenvergaderingen met stemming
De plekken, data en tijdstippen waarop de ledenvergaderingen gehouden worden, worden binnenkort bekendgemaakt via een aparte nieuwsbrief en posters die in de bedrijven zullen worden opgehangen. Op deze bijeenkomsten zijn overigens ook niet-leden welkom. Wij gaan graag de discussie met alle collega’s aan die onder deze cao vallen. Echter bij stemmingen kunnen alleen de leden van de vakbonden hun stem uitbrengen.

Namens de onderhandelingsdelegaties van FNV en CNV Vakmensen:

Eric Oonk, Loek Sanders (kaderleden) en Wilfred Jonkhout, vakbondsbestuurder FNV
Johan Velthuis, Arjen Zuidema (kaderleden) en
Wietze Kampen, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 3004 / w.kampen@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads