Onderhandelingen cao Farm Frites

Op woensdag 7 november zouden wij met de directie van Farm Frites gaan onderhandelen over de nieuwe cao, de invoering IFA en uitkomsten van de commissie duurzame inzetbaarheid en werkdruk.

We hadden met elkaar de cao-voorstellen besproken in de ledenvergadering, ter voorbereiding hierop. Kortom we waren er klaar voor.

Het verliep echter anders. De directie Farm Frites, gaf aan ons, CNV Vakmensen en FNV, aan dat zij met een aantal zaken nog niet ver genoeg was om op afzienbare tijd tot een gedragen cao te komen. Het voorstel was om de cao te verlengen met een half jaar. Dat zou Farm Frites de tijd geven om verder te gaan met IFA, de voorstellen van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid en de werkdruk.

Aangezien wij deze onderwerpen ook belangrijk vinden, was deze optie voor ons bespreekbaar, mits er een goede loonparagraaf voor die periode overeengekomen kon worden.

Na wat onderhandelen en schorsen zijn we op een verlenging van de cao uitgekomen van een half jaar, waarbij de lonen met 2% stijgen per 1-1-2020, daarnaast kunnen vakbondsleden naast de fiscale verrekening van hun contributie, een bedrag van € 200,- netto ontvangen. Met andere woorden; u bent vanaf nu, voor de periode van 3 jaar, echt meer dan gratis lid van CNV Vakmensen of FNV.

Dit pakket gaf ons vertrouwen voor de komende echte onderhandelingen in het voorjaar, maar ook een afspraak die meer dan marktconform op dit moment is. Wij willen deze verlenging dan ook positief ter stemming voorleggen. In de bijlage tref je het protocol aan.

Samengevat: het werk rondom invoering IFA gaat door, daar gaan we goede afspraken over maken, de leden krijgen een mooi extraatje en een loonsverhoging voor iedereen vanaf 1-1-2020.
In het voorjaar gaan we verder met de onderhandelingen van de cao Farm Frites.

We willen vragen of je jouw stem wilt uitbrengen vóór 15-11-2019.
Klik HIER om digitaal je stem uit te brengen.
Leden die deze nieuwsbrief per post ontvangen kunnen gebruik maken van de bijlage.

Mede namens Jaap Oostdijk,

Henk van Beers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 35 25 54
E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl

Downloads