Ledenvergadering Farm Frites Oudenhoorn

Na de zomermaanden gaat alles weer zijn gewone ritme krijgen en worden de werkzaamheden bij Farm Frites en CNV Vakmensen weer opgepakt.

De afgelopen maanden heeft de Commissie Duurzame Inzetbaarheid hard gewerkt om met voorstellen te komen om de werkdruk bij FF te verlagen of beter te reguleren. Tevens is hard gewerkt aan het functiewarderingssyteem IFA, dat ingevoerd moet zijn vóór 1-1-2020. Hierover ging ons laatste ledenbericht. Voor eind 2019 staat de cao-vernieuwing op de agenda van de vakbonden.

Bij de vorige cao was er veel onvrede bij het hoger personeel. Zij wilden een eigen cao, maar die inititatieven lijken nu toch wat weg te ebben, na al het werk dat in het uitsplitsen is gaan zitten. M.a.w. CNV en FNV gaan gewoon weer een cao afsluiten met de directie van Farm Frites.

Om alles te bespreken, af te stemmen en jouw mening te horen houden we een CNV-ledenvergadering. Hierin bespreken we de zaken rondom duurzame inzetbaarheid, de invoering IFA, de voorstellen voor de komende cao en wat veder ter tafel komt.

Deze ledenbijeenkomst is op donderdag 26 september in vergaderzaal Caïro op het bedrijf om 16.00 uur

We hopen alle CNV-leden te ontmoeten om de gang van zaken en voorstellen te bespreken.

Mede namens Jaap Oostdijk, kaderlid,
Henk van Beers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 35 25 54
E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl