Eindbod CAO Farm Frites

Na onderhandelingen is er een eindbod cao Farm Frites. We leggen het, gezien de moeilijke situatie, neutraal voor.

Na onderhandelingen een eindbod
In november hebben de cao-onderhandelingen voor jullie cao per 1 juli 2020 plaatsgevonden. Zoals jullie merken en weten, heeft de huidige situatie rondom Corona veel invloed op de afzet en daarmee de omzet bij Farm Frites. Tijdens de onderhandelingen is gebleken dat niet alle verschillen tussen de voorstellen van Farm Frites en CNV Vakmensen & FNV volledig overbrugd konden worden. Farm Frites legt hetgeen zij vinden als het maximaal haalbare op dit moment aan jullie voor in een eindbod (zie bijlage).
Wij leggen het eindbod neutraal voor.

Ledenvergadering
In normale tijden houden wij ledenvergaderingen op een externe locatie of het bedrijf. Wegens de huidige maatregelen is dit helaas niet mogelijk. Jullie hebben daarom waarschijnlijk al via WhatsApp een video ontvangen van de CNV- en FNV-onderhandelaars, waarin meer uitleg wordt gegeven over de onderhandelingen, het eindbod en het vervolgtraject. Hierbij ontvangen jullie ook als bijlage het totale eindbod op papier.

Stemmen
Het is aan een ieder van jullie om te beoordelen of je het eindbod voldoende of onvoldoende vindt en dus voor of tegen stemt. Het is een uitzonderlijke situatie. Daarom leggen we dit akkoord dat nagenoeg op de nullijn zit neutraal voor. Dat zouden we anders niet doen, maar negatief voorleggen. Waarschijnlijk zou dit ook niet het geval aan werkgeverszijde zijn geweest. Het is een uitzonderlijke situatie.
Als je tegen stemt, vraag ik je hierbij direct of je bereid bent om actie te voeren voor een beter bod. Wil je geen actie voeren, overweeg dan goed wat je stemt. Je bent altijd vrij om je te onthouden van stemming, maar geeft dit dan wel door.

Indien de meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor het eindbod is, zal ik over gaan tot tekenen van de cao en gaat deze met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 met alles wat in het eindbod staat in. Stemt de meerderheid tegen het eindbod, vinden er opnieuw ledenvergaderingen plaats om met elkaar te bespreken hoe verder. Mocht de uitkomst zijn dat jullie geen actie willen voeren zal er geen cao afgesloten worden en blijven de cao-afspraken zoals voor 1 juli 2020 gelden. Opnieuw aan tafel komen, wordt erg lastig.

Breng uiterlijk vrijdag 11 december 2020 je stem uit. KLIK HIER OM JE STEM UIT TE BRENGEN.

Mocht je naar aanleiding van deze brief en/of het filmpje nog vragen hebben, stel die gerust.

CNV Vakmensen
Jaap Oostdijk, delegatielid
Henk van Beers, bestuurder

Downloads