Al het nieuws

Eindbod CVG verworpen

Op 14 maart hebben we een tweetal ledenvergaderingen gehouden om het eindbod van Crown Van Gelder van 9 februari 2022 met jullie te bespreken. Vervolgens hebben alle leden de mogelijkheid gekregen om hun stem uit te brengen op het eindbod. Via deze nieuwsbrief informeren wij jou over de uitslag.

Op 14 maart hebben we een tweetal ledenvergaderingen gehouden om het eindbod van Crown Van Gelder van 9 februari 2022 met jullie te bespreken. Vervolgens hebben alle leden de mogelijkheid gekregen om hun stem uit te brengen op het eindbod.

Via deze nieuwsbrief willen we je meegeven dat zowel bij CNV als FNV de meerderheid van de leden tegen het eindbod heeft gestemd.

We hebben de werkgever hier reeds over geïnformeerd en aangegeven dat wij samen met de leden gaan kijken naar vervolgstappen. Werkgever heeft aangegeven onze reactie wat dat betreft af te wachten.

Wij zullen nu het vervolgproces gaan opstarten en een driekwartvergadering uitschrijven. Dit betekent dat het actietraject zal worden opgestart en de bereidheid hiervoor zal worden uitgevraagd.

Tijdens de ledenvergadering hebben we het gehad over jullie bereidheid om actie te voeren voor de cao waar jullie recht op hebben. Jullie hebben al aangegeven dat het eindbod onvoldoende is. De vraag die we nu gaan stellen, is of je bereid bent om woorden om te zetten in daden. Actie voeren dus. Dat betekent niet meteen dat we aan de poort staan van Crown Van Gelder. Allereerst zal er een ultimatum worden verstuurd aan jullie werkgever waarin we ze nog éénmaal de mogelijkheid bieden om in te gaan op onze voorstellen. Gebeurt dat niet, dan is de weg vrij om actie te voeren.

Actie voeren kan op verschillende manieren. Je kunt het rustig aan opbouwen, maar uiteindelijk gaat de actiebereidheid er wel om of je bereid bent om voor de poort te gaan staan wanneer het nodig is. Een aantal voorbeelden van actievoeren zijn: petitie met handtekeningen overhandigen, langer met lunchpauze gaan, eerder stoppen met werken of op een andere manier. Het gaat nu nog alleen om de vraag of je indien het nodig is, bereid bent actie te voeren.

Om hierover een besluit te kunnen nemen, hanteren de bonden een drempel van driekwart. Allereerst dient minimaal de helft van alle leden aanwezig te zijn bij één van de ledenvergaderingen. Van alle aanwezigen dient vervolgens minstens driekwart (75%) aan te geven bereid te zijn actie te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk doorgaan naar de volgende stap. Het is daarom ook enorm belangrijk dat je aanwezig bent bij één van de driekwart vergaderingen en je stem laat horen. Zonder jou is het niet mogelijk om de cao te halen die je verdient. Alleen als we er samen de schouders onder zetten komen we vooruit.

Let op! Stemmen kan alleen tijdens de vergadering. Er kan niet per volmacht gestemd worden. Je kunt ook niet schriftelijk van te voren stemmen. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen tellen ook niet mee. Er kan geen actie volgen als de drempel van 75% niet wordt gehaald. Daarom is het van uiterst belang dat je aanwezig bent tijdens één van de vergaderingen.

De vergaderingen zullen plaatsvinden op de volgende datum. Je hoeft alleen bij 1 vergadering aanwezig te zijn en je mag maar 1 keer stemmen.
Wanneer: Maandag 16 mei 2022
Lokatie: Concordia
Tijdstip: 1e ronde 12:30 uur / 2e ronde 14:15 uur

Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent en je stem uitbrengt. Tot gauw!

Om er zeker van te zijn dat dit bericht iedereen bereikt, wordt het ook per post verzonden. Heb je de e-mail niet ontvangen? Neem dan contact op met één van de kaderleden (Ronald van den Berg of Frans de Haan) of met de bestuurder m.manisa@cnvvakmensen.nl


Munire Manisa
Bestuurder CNV Vakmensen
E: m.manisa@cnvvakmensen.nl
M: 06 3449 7450