Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao

Op maandag 3 juli stond de laatste onderhandelingsronde gepland. Na een lange dag van onderhandelingen bereikten de vakbonden en de werkgever omstreeks 18.00 uur een onderhandelingsresultaat. In deze nieuwsbrief lichten we de inhoud van de afspraken toe, nodigen we je uit voor bijeenkomsten op locatie en lees je hoe jij je stem hierover kunt uitbrengen.

De afspraken
In de bijlage van deze nieuwsbrief tref je een compleet overzicht van alle gemaakte afspraken. Hoewel het onderwerp koopkracht en loonontwikkeling de boventoon voerde in de gesprekken hebben de vakbonden bij de start van de onderhandelingen veel aanvullende voorstellen gedaan. Niet alles is uiteindelijk overgenomen. Toch zijn er op een aantal onderwerpen hele mooie resultaten geboekt, we lichten er een paar uit:

Iedereen minimaal 14 euro per uur
Door de gemaakte loonafspraak zal er binnen de cao niemand meer werkzaam zijn die minder dan € 14,- per uur verdient. Op deze manier garanderen we een minimaal leefbaar uurloon in lijn met de uitspraken die hier op Europees niveau over zijn gedaan.

Uitzendkrachten
We spreken met elkaar de intentie af dat er in de looptijd van de cao minimaal 25 uitzendkrachten worden overgenomen op een Cosun contract. Daarnaast spreken we met elkaar af dat we een goed gesprek willen voeren over nut en noodzaak van langdurige flexcontracten binnen Cosun.

Mantelzorgdagen
Iedere werknemer die mantelzorg verleent krijgt jaarlijks het recht op 5 (100%) doorbetaalde mantelzorgdagen. Dit geldt voor zorg voor een eerste- of tweedegraads familie of een lid uit hetzelfde huishouden.

Herstel en behoud van koopkracht

Zoals gezegd: het belangrijkste onderwerp van deze cao ronde was koopkrachtherstel. We hebben hier de volgende afspraken gemaakt:

Looptijd
De cao die in gaat per 1 juli 2023 kent een looptijd van 14 maanden.

Reiskosten
De reiskosten gaan omhoog naar € 22ct per 1 januari 2024.

Loon
De lonen worden per 1 juli 2023 verhoogd met een percentage van 8% met een minimale bodem van 420 euro. Is 8% voor jou dus minder dan € 420 euro per maand, dan krijg jij minimaal € 420 per maand bovenop je salaris.

Een aantal rekenvoorbeelden:

Eind schaal 5 - Een collega aan het einde van schaal 5 verdient op dit moment € 3.453,50 per maand. De berekening is dan als volgt.

Oud salaris:                                    € 3.453,50
Verhoging 8%:                                € 276,28

De verhoging is minder dan de bodem en dus wordt het salaris verhoogd met € 420,-.

Nieuw salaris per 1 juli:                   € 3873,50 (€ 3.453,50 + € 420)
Procentuele stijging per 1 juli:           12,16%

Eind schaal 6 - Een collega aan het einde van schaal 6 verdient op dit moment € 3.702,28 per maand. De berekening is dan als volgt.

Oud salaris:                                    € 3.702,28
Verhoging 8%:                                € 296,18

De verhoging is minder dan de bodem en dus wordt het salaris verhoogd met € 420,-.

Nieuw salaris per 1 juli:                   € 4122,28 (€ 3.702,28 + € 420)
Procentuele stijging per 1 juli:           11,34%

Eind schaal 11 - Een collega aan het einde van schaal 11 verdient op dit moment € 6.507,16 per maand. De berekening is dan als volgt.

Oud salaris:                                    € 6.507,16
Verhoging 8%:                                € 520,58

De verhoging is hoger dan de bodem en dus wordt het salaris verhoogd met 8%

Nieuw salaris per 1 juli:                   € 7.027,74 (€ 6.507,16 + € 520,58)

Voor een compleet overzicht van álle afspraken verwijs ik je naar de bijlage.

Oordeel van de onderhandelingsdelegatie
Er is lang en stevig gesproken en onderhandeld. Het resultaat dat nu voor ligt is een goede weergave van de gesprekken die wij met elkaar hebben gevoerd en in het resultaat treffen we daarom ook een goede mix van voorstellen die door partijen zijn gedaan.

Uiteindelijk kijken we dit jaar vooral ook naar de loonparagraaf. We hebben met deze afspraak wat ons betreft een goede stap gezet in de richting van het herstel en behoud van koopkracht. Hierbij hebben we extra aandacht geschonken aan juist die collega’s die het hardst worden geraakt door de duurder wordende boodschappen. Door de afspraak over de minimale bodem komen we hen extra tegemoet.

Alles overwegend leggen we dit resultaat positief voor aan onze leden.

Bijeenkomsten en stemming

Net als vorig jaar organiseren we gezamenlijke ledenraadplegingen. Uiteraard zijn ook niet-leden welkom om aan te sluiten. Na de laatste bijeenkomst wordt er een digitale stemming opengezet en kunnen alleen leden van de vakbond via de link stemmen over het resultaat.

Vakbonden FNV en CNV organiseren de gezamenlijke ledenvergaderingen op de volgende locaties:

Locatie:          Cosun Beet Company Dinteloord
Ruimte:          Kantine
Datum:          Vrijdag 7 juli
                     15.30 uur

Locatie:          Cosun Beet Company Vierverlaten
Ruimte:          Kantine
Datum:          Maandag 10 juli
                     Sessie 1 – 16.00 uur

Locatie:          Cosun Beet Company Puttershoek
Ruimte:          Vergaderzaal Zijderlaan
Datum:          Dinsdag 11 juli
                     Sessie 1 – 13.00 uur
                     Sessie 2 – 14.00 uur

Locatie:          Cosun Beet Company & Sensus Roosendaal
Ruimte:          Kantine bij specialiteiten
Datum:          Donderdag 13 juli
                     Sessie 1 – 13.00 uur
                     Sessie 2 – 14.00 uur
                     Let op: Werknemers van Sensus kunnen zich melden bij de poort

Locatie:          Sensus Zwolle
Ruimte:          Grote vergaderzaal
Datum:          Vrijdag 14 juli
                     Sessie 1 – 14.00 uur

 

Downloads

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error